Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fokus på hälsan

Annons

Det behövs ett centrum för livsstilsfrågor inom landstinget Dalarna för att ge råd och stöd till människor som önskar tobaksavvänjning, patienter som önskar behandling gällande alkoholproblem, narkotikaproblem, men också övervikt, kostrådgivning, fysisk aktivitet på recept (FaR) med mera.

Detta centrum skulle också kunna ge råd och utbildning till det förebyggande arbetet i skolor, andra institutioner, på vårdcentraler och på sjukhus. Ett sådant metodcentrum skulle på sikt bygga upp en stab av medarbetare inom vården som kan kallas livsstilsrådgivare, personer som till exempel sjuksköterskor eller distriktssköterskor, som på deltid kan ge råd och stöd för att förebygga ohälsa.

Hälso- och sjukvården måste bli mer hälsofrämjande i sitt arbetssätt. Det skulle på sikt avlasta hälso- och sjukvården stora kostnader och samhället ökade kostnader i form av produktionsbortfall, sjukpenning med mera, förutom att det skulle minska det mänskliga lidande som kan drabba en del av patienterna.

Sedan något år tillbaka har landstinget Dalarna framgångsrikt lett ett arbete där personalen fått utbildning i motiverande samtal för att med patienterna diskutera bland annat deras eventuella rökvanor. Medel till projektet har kommit från Statens Folkhälsoinstitut. Men nu är pengarna slut i och med 2004 års utgång men inte arbetet. Det måste fortsätta!

Tobaksrökningen är den enskilda faktor som svarar för den största andelen av sjukdomsbördan i vårt land. Varje år dör cirka 7 000 människor i vårt land till följd av passiv eller aktiv rökning. Kostnaderna för samhället är beräknade till svindlande 26 miljarder kronor!

För Dalarnas del räknar man med att rökningens skadeverkningar är cirka 821 miljoner kronor. Enbart för sjukvården är kostnaderna 69 miljoner, varav för sluten vård 50 miljoner, för öppen vård 13 miljoner och för läkemedel cirka sex miljoner.

Det skulle behövas ytterligare personalresurser på vårdcentraler och på sjukhus motsvarande cirka 2,075 milj kronor för att öka insatsen av motiverande samtal och rådgivning.

Ledning och chefer måste ställa upp för den här policyn och majoriteten bör anvisa pengarna i 2006 års verksamhetsplan och budget.

Lars Wennås Rättvik, Barbro Lång Falun, Berit Kent Borlänge, Birgitta Borendal Ludvika, John Thornander Borlänge, Fanny Johnson Svärdsjö, Anders Stikopers Mora.

Folkpartiets landstingsgrupp

Mer läsning

Annons