Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Experimentet Christiania

Annons

För 32 år sedan - 1971 - ockuperade vänsteraktivister ett område i Köpenhamn, som den danska marinen just lämnat.

Någon distinkt ideologi fanns väl aldrig bakom samhällsexperimentet. Det skulle i så fall vara en icke närmare specificerad anarkism, denna svårfångade 1800-talslära, som plötsligt återfick sin lockelse under ungdomsrevolten. Hippiekulturen flower power, som påtagligt präglat fristaten i hjärtat av Köpenhamn, har alltid haft beröringspunkter till anarkismens individualism, hantverksidealism och i grunden förindustriellt konservativa värdeskala.

Alternativa samhällen och livsstilar rönte över huvud taget stort intresse under 70-talet. Somliga flydde efterkrigstidens för många outhärdligt välputsade folkhem till bohemiska kollektiv som Christiania eller Mullvaden i Stockholm. Decenniet därefter skulle många unga fly från industrisamhället till grönavågenkollektiv på landsbygden.

I Dalarna inrättades ett sådant på före detta ålderdomshemmet och arbetsinrättningen Lindsberg utanför Falun av entusiastiska miljövänner.

Många av 80-talets grönavågenkämpar var djupt påverkade av docenten och "domedagsfilosofen" George Borgströms teser om hur en återgång till förindustriellt lantliv av förbättrad 1700-talsmodell skulle klara den hotande miljökrisen.

Inte så många alternativsamhällen tålde i längden konfrontationen med verkligheten.

Försöken att återskapa forna tiders omekaniserade bondelycka blev ofta kortlivade. En vinters slit med hästredskap och timmersvans i storskogen föranledde ideologisk omprövning hos mången entusiast. Somliga höll ut längre och några gör så än i dag. Imponerande!

Droger karaktäriserade livet i Christiania redan från start. Haschrökning ingick i hippierörelsens livsstil och tillskrevs av naiva profeter både fredsbefrämjande och politiskt medvetandegörande egenskaper. Fristaten har fungerat som en stor langningscentral med allvarliga påföljder för missbrukssituationen inte bara i Danmark utan även i Sydsverige.

Varför över huvud taget ägna en tidningsledare åt ett misslyckat samhällsexperiment?

Låt oss turnera frågan så här:

Innehöll möjligen det vänstervridna, flummiga och frasrevolutionära 70-talet något som saknas i dag?

Många som var unga anno -68, greps av vänstervågen. Epoken medförde attityder som ofta fortfarande präglar deras liv, även sedan den politiska fundamentalismen försvunnit.

En kritisk inställning till etablerade auktoriteter utgör tillsammans med jämlikhetsfilosofin vänstervågens mer bestående - och värdefulla - avlagringar.

De sinsemellan stridande, svårt dogmatiska ideologierna marxistleninism, maoism och anarkism har däremot återgått till att vara angelägenheter för småsekter utan något politiskt inflytande alls.

Vilket vi som goda liberaler ingalunda beklagar.

Vad 68-generationen framför allt hade var engagemang, framtidstro och gestaltningsvilja. En strävan att skapa samhällen mer präglade av medmänsklighet än effektivitet och business.

Efter nyvänsterns och gröna vågens många felslagna samhällsexperiment lyser alternativen med sin totala frånvaro i debatten.

Har man slutat hoppas?

Inte bra.

UPTON SINCLAIR

Mer läsning

Annons