Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Europadagen och företagarna

Annons

I dag, den 9 maj, firas Europadagen över hela EU. Det har alltså gått 50 år sedan Romfördraget undertecknades.

Det kan vara på sin plats med en uppsummering av vad företagarna tycker om EU. Hur fungerar den inre marknaden och vilken betydelse har den inre marknaden för de svenska småföretagarnas verksamhet?

Småföretagarna står för mer än hälften av den privata sysselsättningen och en betydande del av det som produceras. Därför är det viktigt att lyssna på småföretagarna när man drar ut riktlinjerna för hur den Europeiska Unionen ska utvecklas i framtiden.

En nyligen genomförd undersökning av Företagarna visar att den kanske viktigaste fördelen med unionen för småföretagen har varit möjligheten att handla fritt över gränserna.

Även om det fortfarande är storföretagen som dominerar den svenska exporten avslöjar statistiken att små och medelstora företags export utgör en betydande andel och att handeln blir allt viktigare visas tydligt av att export och import stadigt växer, mätt som andel av BNP. Många små företag fungerar dessutom som underleverantörer till större exportföretag och deras bidrag syns inte i statistiken.

I en undersökning bland 2000 av Företagarnas medlemmar framgår att de svenska småföretagen i huvudsak ser tillväxtmöjligheterna för sina egna företag i en exponering mot EU-länderna. Många studier visar på ett samband mellan avlägsnandet av handelshinder och ett ökat välstånd och det kan vara intressant att visa på hur enskilda reformer skulle kunna öka handeln.

EMU, valutaunionen, är ett exempel på hur en standardisering inom Europa kan underlätta handeln. Harry Flam, professor vid Institutet för internationell ekonomi, har tillsammans med Håkan Nordström, chefekonom vid Kommerskollegium, undersökt hur eurons införande har påverkat handeln i euroområdet, jämfört med utvecklingen för de länder som valde att stå utanför samarbetet.

Enligt Flam och Nordströms rapport "Euron och utrikeshandeln" betydde införandet av euron som gemensam valuta i huvuddelen av unionen en ökning av handeln med ca en fjärdedel. Om Sverige deltagit i valutaunionen från början skulle såväl vår export som import ha varit cirka 100 miljarder konor större per år.

Dessutom konstaterar man att denna ökade handel inte skulle ha skett på bekostnad av handeln med tredje land; det vill säga den hade alltså inte missgynnat handeln med andra delar av världen.

Som handelsunion kan man inte säga annat än att EU varit framgångsrikt och att införandet av euron haft stor del i denna framgång. Men det kan bli ännu bättre. Vi vill se en större öppenhet mellan länderna och en ständig utveckling av den inre marknaden, men också en öppenhet mot resten av världen. Vi vill att unionen ska lägga kraft på handel och rörlighet över gränserna. Därför vill vi se ett tjänstedirektiv som gör det lätt att driva företag utanför hemlandet Tillsammans med bland andra Euro Info Centre kan Dalaföretagen lättare komma in på den europeiska marknaden

Till sist vill vi bara önska Europeiska Unionen ett riktigt stort grattis på 50-årsdagen!

PETER GERMER, regionchef Företagarna

ANN-LOUISE LARSSON, Euro Info Centre, Dalarna

Mer läsning

Annons