Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Erik Hjelte: Efter snart 30 års väntan får Orsa snart en ny väg

Avgjordes frågan om sju kilometer ny Europaväg i Orsa förra torsdagen på folkparken Skeer? Ja, kanske. Det var fullt på parkeringarna och närmare 150 intresserade och, får man förmoda, närmast berörda bybor var på plats för att lyssna till hur Trafikverket tänkt sig en ny trafiklösning. Det var aldrig någon högljudd opinion mot förslaget.

Annons

En förändrad väg mellan Orsarondellen och Kråkgårdarna på gränsen till Mora kommun är nog ofrånkomlig. Det kan nog de flesta skriva under på oavsett om man är bekymrad över bilismens tilltagande utbredning eller om man ser landsvägstrafiken som en pulsåder, nödvändig för vårt samhälles fortlevnad.

Det är nämligen inte i första hand för trafiken som en moderniserad väg behövs. Den nuvarande vägen skulle, med ett rimligt underhåll, till nöds kunna fungera som transportled för såväl lokaltrafik, Morapendlare, turismtrafik och kommersiell trafik. Låt vara med dagens nedsatta hastighet till 60 kilometer i timmen, vilket en del har svårt att acceptera.

Nej, det är befolkningen i byarna från Trunna till Kråkgårdarna som behöver befrias från det gissel som en ökande vägtrafik har medfört och kommer att medföra. Omkring 1,5 procent fler fordon per år på vägen räknar Trafikverket med. Detta är i längden ohållbart på nuvarande väg.

Högre risk för liv och lem, en försämrad miljö och lägre livskvalitet är vad befolkningen får betala och det har ju varit de bärande argumenten i diskussionen om ny vägsträckning som pågått i snart 30 år.

Den nuvarande vägen är inte byggd för dagens trafiksituation. Den är egentligen en byväg som lappats på under åren och skulle aldrig fått sin nuvarande dragning om beslutsfattarna hade kunnat ana vilken omfattning bilismen med tiden skulle få.

Sannolikt får vi en ny väg om kanske fem år. Trafikverket garanterar det inte, för ytterst är det regeringen som avgör vilka nya vägar vi ska bygga i landet och regeringar kommer och går. Men myndighetens ambitionsnivå är hög och det, vilket ska framhållas, var ett gediget planeringsunderlag som presenterades vid mötet.

Den nya vägen, som delvis sammanfaller med nuvarande sträckning, delvis dras fram på obruten mark, präglas av en ambition att göra minsta möjliga skada på känslig mark, minsta möjliga störning för de boende och största möjliga framkomlighet för trafiken.

Det föreföll under kvällen som också de berörda byborna, och även lantbrukarna, var relativt nöjda med planerna, för det var inte särskilt många kritiska frågor som Trafikverket fick besvara. Det som väckte mest uppmärksamhet var nog att sex av de sju kilometerna ska medge en hastighet på 100 kilometer i timmen. Märkligt, tyckte en av åhörarna och påpekade att från Borlänge och norrut finns i dag inte en enda 100-sträcka, och så skulle det i framtiden dyka upp en några kilometer in till Orsa.

Mer läsning

Annons