Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Emma Jaenson: Sjukvårdsalliansens"haverikommission" är fel svar på rätt fråga

Annons
Oppositionslandstingsråd Ulf Berg (M) försöker elda i gång valrörelsen. Bättre lycka nästa gång, önskar ledarredaktionen.

Det märks att det är valår. Sjukvårdsalliansen meddelade genom ett utspel förra veckan att man vill tillsätta en nationell haverikommission för att korta vårdköerna och bryta beroendet av inhyrd personal.

LÄS ÄVEN (+):

Sjukvårdsalliansen i Dalarna underkänner vården – kräver utredning: "Något måste göras"

Regeringen har i stället tillsatt en kriskommission. Dock inte för vårdkrisen, utan för Nya Karolinska i Stockholm, skandalbygget som drevs av Alliansen.

Klart är att vården befinner sig i ett kritiskt läge, inte minst i glesbefolkade län som Dalarna. Vårdköerna växer och vårdgarantin, som ska säkra att patienter får vård inom givna tidsramar fungerar dåligt. Både när det gäller att få träffa läkare inom primärvården inom sju dagar och att få opereras inom 90 så ligger Dalarna under riksgenomsnittet (SKL, 2018).

Drygt hälften av alla läkare i primärvården stafetter, vilket dränerar sjukvården på resurser och leder till bristande kontinuitet. Ändå har det inte funnits några egentliga alternativ.

Men den stora frågan efter Sjukvårdsalliansens utspel är om en haverikommission verkligen kommer att komma fram till något som vi inte redan vet. En mängd rapporter finns redan i ämnet.

Under 2016 tog Socialdepartementet fram rapporten ”Effektivare vård” där man analyserade hur sjukvårdsresurser kan användas bättre på såväl nationell som regional och lokal nivå. Ytterligare en djupanalys ska presenteras i mars 2019.

Arbetsbelastningen vid landstingets vårdinrättningar gör att personal flyr till bemanningsföretag. Detta leder i sin tur till ökade kostnader för hyrpersonal, att arbetat blir mindre strukturerat och att vårdköerna växer. Allt detta bidrar till ytterligare press på den redan stressade personalen och en ond spiral som måste brytas.

Inte minst är det hög tid att lära av länder med bättre fungerande sjukvårdssystem, som Norge. Där står läkare i kö för att få arbeta inom primärvården.

Vidare bör man fundera över den byråkratiska överbyggnad som styr sjukvården och präglar arbetsmiljön. Vissa delar av vården skulle kunna gynnas av en större centralisering, där nödvändiga reformer och regeländringar underlättas. Administrationsbördan är för stor och för små resurser går till patientomvårdnad. Exempelvis saknar Sverige fortfarande ett nationellt journalsystem.

Att utreda är silver. Att lösa problemen är guld.

Mer läsning

Annons