Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

El-överkänslighet - finns den?

Annons

Många människor söker frenetiskt efter en specifik förklaring till sina problem och symptom. Det är förmodligen ett mycket mänskligt förhållningssätt.

När ny teknik introduceras, uppstår ofta kraftfulla antiopinioner. Så var det när järnvägarna, elektriciteten, vaccinationen, telefonen, fluorinblandningen i dricksvatten, radion, tv:n och mikrovågsugnen debuterade.

Ibland avklingar farhågorna snabbt. Den nya företeelsen var inte så farlig, eller också visade sig farligheten möjlig att bemästra. Ibland stoppas nymodigheten av goda, vetenskapliga skäl. Så skedde med

kokainet, som ingick i Coca Colas orginalrecept från 1890-talet.

Andra opinioner - t ex den som hyllar teorin att amalgamfyllningar i tänder bringar död och ohälsa - har blivit bestående och kraftfullt påskyndat övergången till andra tandfyllnadsmaterial, trots att den etablerade vetenskapen fortfarande anser sambandet obevisat.

Nu är som sagt telekommunikationsmasterna på tapeten. Antalet "strålningsfria zoner" minskar snabbt. Det växande kravet på ökad och förbättrad telekommunikation står mot minoritetens krav på strålningsfria zoner.

I det läget vinner majoriteten. Åtminstone i en demokrati. Den el-överkänsliga minoritetens enda chans att få sina krav tillgodosedda fullt ut är att vända opinionen. Vilket den sannolikt inte kan.

Om de, som anser sig el-överkänsliga, kunde visa fram övertygande, vetenskaplig bevisning för att kommunikationsmasternas strålning fysiskt och inte enbart psykiskt orsakar deras problem, skulle opinionen sannolikt svänga snabbt och masterna i god demokratisk ordning förbjudas alternativt kraftigt minskas i antal och strålningsfria områden garanteras. Dessa radikala lösningar förefaller emellertid fullständigt omöjliga i det rådande opinionsläget. Alltför många vill mobilringa och alltför få anser sig el-överkänsliga.

Precis som i fallet med tandamalgamet har den etablerade vetenskapen inte låtit sig övertygas. I ett rationellt samhälle är det i längden omöjligt att skapa och/eller bibehålla majoritetsopinioner i vetenskapliga frågor, om man inte lyckas varaktigt övertyga den etablerade vetenskapen om sina teoriers riktighet. Av den orsaken har astrologi, antroposofi, homeopati, scientologi, alkemi mfl läror med vetenskapliga pretentioner förblivit alltigenom sekteristiska företeelser. Och torde så förbli.

De el-överkänsligas oro, rädsla och övriga symptom kan emellertid inte nonchaleras. Oron är i högsta grad äkta - även om strålningen från master, ledningar, mobiltelefoner och bildskärmar inte nödvändigtvis är den verkliga orsaken.

Vad göra?

Framförallt måste den vetenskapliga forskningen i ämnet fortsätta, tills mer övertygande belägg för ofarligheten - alternativt skadligheten - föreligger. Vilket förhoppningsvis ändrar opinionen därhän att de, som i dag anser sig el-överkänsliga, börjar misstänka att orsakerna till deras problem är att söka på annat håll - alternativt att en övertygad majoritet genomdriver mastförbud eller andra restriktiva åtgärder.

I nuläget lär det bara bli fråga om ganska marginella åtgärder, som knappast lugnar merparten av dem, som påstår sig vara el-överkänsliga. Vi tror inte - men kan naturligtvis inte utesluta - att de kan ha rätt.

Mer läsning

Annons