Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Drastiskt om dalakommuner

Annons

den 29 december 2005

Det är Sören Häggroth, normalt generaldirektör i Fortifikationsverket, som för Ansvarskommitténs räkning gjort en översyn av den framtida utvecklingen av relationerna mellan staten och kommunerna. Hans rapport är en del av det underlag som Ansvarskommittén begärt för att få material till de förslag som utredningen ska presentera för regeringen.

Sören Häggroth presenterar både analyser och konkreta förslag i sin skrift. En av hans slutsatser är att framtidens kommuner måste få ökad ekonomisk bärkraft för att klara kommande åtaganden inom exempelvis äldreomsorg och sjukvård. Det sker bäst, anser han, genom att kommuner slås samman och bildar större enheter.

För Dalarnas del skulle Häggroths långsiktiga förslag innebära att antalet kommuner reduceras från 15 till fem kommuner. Utredaren anser nämligen att två av tre kommuner bör försvinna för att Sverige ska få kommunala enheter som klarar morgondagens åtaganden.

Större kommuner har en rad positiva konsekvenser, menar utredaren, och pekar bland annat på:

4 Sänkta kostnader för kommunal service.

4 Ökade möjligheter att rekrytera specialistkompentens.

4 Ökad valfrihet för den enskilde.

4 Bättre möjligheter att utveckla näringsliv och arbetsmarknad.

Med större kommuner minskar behovet av statliga stödinsatser och mellankommunal utjämning, samtidigt som staten kan koncentrera sig på den egna verksamhet.

Sören Häggroth inser att en minskning av antalet kommuner kommer att ta tid. Därför efterlyser han ett ökat samarbete mellan kommunerna i avvaktan på en ny kommunreform. Men eftersom olika typer av kommunalförbund minskar medborgarnas insyn i verksamheten, anser han att det ur demokratisyn är bättre att ta steget fullt ut och satsa på större kommuner.

Men utredaren lyfter också fram ett intressant alternativ till kommunsammanslagningar. Häggroth tycker att kommunerna borde samverka bättre med kraften i ett regioncentrum.

Visserligen är förslagen och innehållet i övrigt Sören Häggroths personliga uppfattning. Men eftersom han i sin tidigare roll som statssekreterare i finansdepartementet var med och formulerade direktiven till Ansvarskommittén, är det mycket troligt att hans förslag kommer att ges en särskild vikt.

Hans analys av problemställningar, utveckling och framtidsperspektiv är både omprövande och klarsynt. Men det finns också motsägelser i hans budskap. Samtidigt som både Danmark och Finland minskar antalet kommuner, vilket Häggroths tar som intäkt för att även Sverige borde utvecklas i denna riktning, ser vi i vårt land en annan tendens.

Efter den senaste kommunreformen har nämligen antalet kommuner i Sverige ökat från 277 (1977) till 290 kommuner i år. Så sent som 2003 tillkom den senaste, Knivsta, som bröt sig ut ur Uppsala kommun.

Tillskottet av nya kommuner har oftast förklarats av att många kommuner är för stora. Medborgarnas krav på insyn och möjlighet att påverka har ansetts mer framgångsrikt i mindre och medelstora kommuner än i större enheter.

Sören Häggroths utredningsförslag blir en het potatis i Ansvarskommittén arbete med att enas kring ett välförankrat förslag om hur Sverige ska styras. Troligen så het att vi kan se fram emot en typisk svensk kompromiss.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons