Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalarnas utveckling avgör tidningens öde

Annons

Månadsskiftet februari-mars är sedan många år ödesdagar för tidningsbranschen.

De siffror som redovisas på nyhetsplats i dagens tidning visar att de lokala tidningarna i länet håller ställningarna.

I dagens massmediebrus är det ingen lätt och självklar uppgift att få läsarna att också bli prenumeranter på tidningen. De flesta tidningar, som den du just nu läser, finns tillgänglig i digital form på nätet.

En del nöjer sig med tidningens information den vägen, medan andra inte för sitt liv vill byta papperstidningen mot informationen via datorn.

Ingen kan med hundraprocentig säkerhet säga hur utvecklingen kommer att bli. Det finns kunnigt folk i tidningsvärlden som torgför motsägelsefulla budskap. I ena fallet att vi om 20 år inte har tillgång till dagens papperstidningar, medan andra förutspår att papperstidningen har en lysande framtid.

Personligen tror jag att vi med som så mycket annat i medievärlden kommer att få leva med en mångfald. När tv:n kom fanns det spåmän (även kvinnor) som med bestämdhet visste att både radion och tidningarna skulle slås ut.

Så blev det inte. Tvärtom. Vi har fler tidningar och radiostationer än tidigare.

Men vad som händer både internationellt, nationellt och lokalt är att den kommersiella marknaden för varje enskilt medieföretag krymper. Medierna tvingas lära sig att många ska dela på samma kaka.

Det betyder i förlängningen att mediernas ägare blir färre, men att utbudet huvudsakligen består.

Inom den bransch som jag själv känner bäst, tidningens, ser vi på nära håll hur företag försöker hitta samarbetsformer i syfte att klara ekonomin samtidigt som de olika varumärkena består. Därmed också en mångfald av åsikter och opinion.

I Dalarnas närområde kan den intresserade exempelvis följa samarbetsdiskussionen när det gäller den framtida utgivningen av Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Därmed får både borgerliga och socialdemokratiska tidningsläsare ha kvar sina alternativ.

Både redaktionellt och trycktekniskt samarbete ska leda till att båda tidningarna överlever på en eljest krympande marknad, både när det gäller prenumeranter och annonskunder.

Dalarna har i förhållande till folkmängden väldigt många tidningar. Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Mora Tidning, Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika Tidning, Avesta Tidning, Dala-Demokraten och, i länets nordvästra hörn, Nya Wermlandstidningen försörjer länets befolkning med nyheter och annonser. Dessutom finns Dalabygden, en lokal centertidning, med utgivning en gång i veckan.

Knappast något annat län i Sverige har så många tidningar.

Bakom tidningarna står fem olika ägarkonstruktioner - också det en mångfald som är ovanlig i regioner som motsvarar en marknad som Dalarnas.

Kommer denna mångfald av ägare och starka varumärken att överleva?

Avgörande för svaret på den frågan är Dalarnas utveckling. Fortsätter länet att minska i befolkningstal blir länet snart inte lika bärkraftigt som nu. En sådan utveckling leder oundvikligen till strukturförändringar. Men vi är inte där ännu.

Mer läsning

Annons