Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalarnas kommuner och automatiska biltvättar

/

Annons

Fordonstvätt på gatan eller vid privata garage är olämpligt, eftersom orenat tvättvatten rinner ner i dagvattenbrunnen för att sedan nå närmaste vattendrag eller reningsverk. Föroreningarna kommer dels från smuts från vägbeläggningen, fordon och däck, dels från tvättkemikalierna. Ur miljösynpunkt är det enligt Naturvårdsverket bäst att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller tvätta-själv-anläggning då tvättvattnet passerar oljeavskiljare och det extra reningsverk som finns på många tvättanläggningar.

Några kommuner i Sverige har helt förbjudit biltvätt utanför godkända anläggningar. I andra finns särskilda regler för biltvätt hemma. I en enkät som Statoil genomförde förra året uppgav emellertid fem av de åtta kommuner i Dalarna som besvarade enkäten att de tillät biltvätt utomhus utan några som helst restriktioner. Dessutom uppgav sex av de svarande kommunerna att de saknar riktlinjer för tvätt av kommunens egna bilar.

Undersökningsföretaget Reagera har ställt frågor till bilägare om deras uppfattningar och vanor när det gäller biltvätt. Undersökningen visar att kunskaperna om miljöeffekter av biltvätt har ökat. Hela 81 procent anger att det är mer miljövänligt att tvätta bilen på en biltvättanläggning än hemma på gatan eller i det egna garaget. I en motsvarande undersökning förra året var andelen 74 procent.

Trots att de allra flesta vet att det är mer miljövänligt att tvätta på biltvättanläggning, uppger 38 procent att de föredrar att tvätta bilen hemma och mer än 70 procent att de tvättar bilen hemma på gatan minst ett par gånger om året.

Skälet till detta är bland annat att de allra flesta, 83 procent av de svarande, tror att handtvätt är mer skonsamt för bilen än maskintvätt. Det betyder att en felaktig uppfattning om större slitage på bilen avhåller bilägare för att tvätta i miljövänliga tvättanläggningar.

Naturvårdsverket betonar i en skrivelse att "det är väsentligt att tillsynsmyndigheten lokalt verkar för att fordonstvätt utförs på anläggningar med bra rening". Trots detta är det bara 16 procent av de svarande i undersökningen som uppger att de fått information från kommunen om var det är lämpligast ur miljösynpunkt att tvätta bilen. Dalarnas kommuner måste nu ta sitt miljöansvar och aktivt verka för att fler bilägare väljer miljövänlig biltvätt.

LENA MALMQVIST

är produktchef för biltvätt, Svenska Statoil.

HELENA FORNSTEDT

är informationsdirektör för Svenska Statoil.

Mer läsning

Annons