Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Då var det dags igen

Annons

Återigen (den 11 mars) har tidningen i en osignerad ledare försökt reducera de elöverkänsliga till "en vältalig opinionsgrupp". Vi inom Elöverkänsligas Förbund i Dalarnas län undrar vad skribenten besitter för kunskaper som gör det möjligt för honom/henne att underkänna de läkare som ställt diagnosen för många av våra medlemmar?

Vi tycker att det är märkligt att tidningen på ledarplats kan ta ställning i en medicinsk fråga och ser gärna att man redovisar sin kompetens inom området !

Det forskarna och medicinsk expertis är oense om i dag är snarare graden av påverkan på kroppen, än om den påverkas överhuvudtaget. Detta faktum borde mana till eftertanke. Vi vet hur debatten har förts om tobak och asbest, och vad man slutligen har kommit fram till.

Inom Elöverkänsligas Förbund i Dalarnas län ifrågasätter vi inte nyttan med ett kommunikationssystem som gör att människor i utsatta situationer kan räddas. Vi menar dock att man bör ta hänsyn och beakta bl.a. elöverkänsligas situation vid införandet av ny teknik. När övrig infrastruktur byggs ut sker det oftast i ett perspektiv där hänsyn tas till funktionshindrade och samma synsätt borde gälla även här. Det kan också vara intressant i sammanhanget att belysa regeringens proposition "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". I ett brev från socialminister Lars Engqvist (Dnr S2000/2158/ST) slås fast att även elöverkänsliga omfattas av handlingsplanen, som i korthet går ut på att göra samhället i sin helhet tillgängligt för funktionshindrade.

Attila Muhi

Ordf. Elöverkänsligas Förbund

i Dalarnas län

Svar direkt:

Attila Muhi får nog läsa igenom ledaren en gång till. Några läkarutlåtanden har tidningen varken underkänt eller ens refererat till i den aktuella texten. Vi påpekar endast att den medicinska expertisen fortfarande är oening om mobiltelefonins eventuella farlighet, samt om de egentliga orsakerna till de el-överkänsligas uppenbara problem. Tidningsledaren tog överhuvudtaget inte ställning i den svåra frågan. Det är den etablerade vetenskapens sak att försöka bli överens i ämnet. Vilket man med förr eller senare brukar bli.

Med vänlig hälsning

Hans Lindquist, pol red

Mer läsning

Annons