Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

BREV TILL LEDARSIDAN: "Vi mörkar inga uppgifter" Länspolismästaren svarar

Annons

Christer Gruhs har på ledarplats den 17 januari ställt frågan vad polisen sysslar med och ifrågasätter om "det finns något skäl hos polisen att mörka uppgifter". Nej, det finns det inte!

Vi har nyligen lämnat vissa uppgifter av ekonomisk art till tidningen. Den artikeln publicerades den 18 januari 2003 och var både saklig och detaljerad och redovisade hur polisverksamhetens kostnader per polisman har utvecklats mellan 1997 och 2002.

Polismyndigheten i samarbete med Rikspolisstyrelsen redovisade i november 2002 resultatet av den medborgarundersökning som genomfördes i Dalarna under hösten 2002, samt en jämförelse med en likadan undersökning 1999. Media var inbjudna och Dalarnas Tidningar hade en reporter på plats. Resultatet av undersökningen visar att medborgarna i Dalarna i stor utsträckning anser att polisen bryr sig om de lokala problemen. Bilden av ett missmod i stark tillväxt kan inte utläsas. Nu till de av Christer Gruhs efterfrågade siffrorna.

Vid årsskiftet var vi 452 poliser i Dalarna. Av dessa finns 325 i närpolisområdena (länets 15 kommuner), 98 vid länsenheterna (de som jobbar över hela länet, till exempel trafikpolisen, tekniska roteln, narkotika- och spaningsrotlarna, länskommunikationscentralen med flera) och 24 inom stabs- och förvaltningsavdelningen. De sex enhetscheferna vid stabs- och förvaltningsavdelningen ingår i myndighetens ledningsgrupp, tillsammans med länspolismästaren och biträdande länspolismästaren.

Av polispersonalen är 16 personer långtidssjukskrivna, det vill säga mer än 90 dagar. 160 poliser finns för närvarande till förfogande inom närpolisområdena för utryckningsverksamhet. Av dessa kan 110 tjänstgöra dygnet runt, 35 är befriade från nattjänstgöring av hälsoskäl, och cirka 15 är över tiden frånvarande på grund av kommenderingar, långtidssjukskrivning, FN-tjänstgöring etcetera. Till förfogande för utryckningsuppdrag finns även 12 poliser vid trafikpolisen och 9 vid spaningsroteln. Under vissa tider tar vi även i anspråk poliser från andra verksamhetsgrenar för att bemanna våra radiobilar. För att styra och leda den minutoperativa verksamheten dygnet runt åtgår vid länskommunikationscentralen 17 poliser och 12 radiooperatörer.

För utrednings-, spanings- och underrättelseverksamhet finns det 178 poliser inklusive arbetsledare. I de mindre närpolisområdena rymmer organisationen 38 poliser vars uppgift är både utrycknings- och utredningsverksamhet. Även här finns vissa "vakanser" på grund av olika skäl.

Medelåldern för poliser är 50 år och 52 år för civilanställda.

Jag tycker att vi har en öppet och förtroendefullt samarbete med våra lokala medier. Jag blir därför förvånad når vi beskrivs som "ett kringresande sällskap" som misstanks "mörka" uppgifter om vår verksamhet. Jag känner inte igen beskrivningen och utgår från att vi nu har rätat ut alla frågetecken. Jag bifogar till detta brev ytterligare ett antal fakta och jag står som vanligt till förfogande för eventuella frågor.

MATTS JOHANSSON

Mer läsning

Annons