Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Vi behöver ett bättre tillväxtklimat

Annons

I förra veckan anordnades en Tillväxtdag med länsstyrelsen som arrangör. Carl Ström i Svenskt Näringsliv gör nedanstående reflektion efter arrangemanget.

Vi delar landshövdingens uppfattning! Den ekonomiska tillväxten är en ödesfråga för Sverige. Detta faktum tror jag de flesta i dag har accepterat.

Ett grundläggande faktum som ofta glöms eller väljs bort är att den välfärd, den samhällsservice och den miljömässigt hållbara utveckling som förmodligen alla individer och medborgare önskar sig, måste finansieras genom en ökad ekonomisk tillväxt i den privata sektorn.

Vi har redan under ett stort antal år prövat en annan metod som innebär en finansiering genom ett allt högre skatteuttag. Metoden har inneburit högre skatter och avgifter för såväl enskilda som företag. Vi har försökt omfördela samma resurs men vid varje ändring har bara mer resurser försvunnit i form av ökad administration. Detta resultat torde vara känt för alla.

Trots världens högsta totala skattetryck har vi många sektorer i samhället som saknar resurser för att bedriva en rimlig och vettig verksamhet. De synliga bristerna är många. Alla inser att det t ex saknas medel för en mer medmänsklig och medkännande vård av sjuka och gamla, det saknas medel till en mer utvecklande barnomsorg och skola samt att det saknas enorma belopp för att åter utveckla samhällets infrastruktur efter många år av katastrofala nedskärningar.

För oss i Svenskt Näringsliv är det obegripligt att politiska krafter i ljuset av dessa faktum tror att ytterligare höjda skatter är lösningen på problemen. En sådan utveckling leder på sikt bara till att den tillväxt vi behöver får ännu svårare att öka. Därmed påskyndas den nedåtgående spiralen i samhället.

Vi behöver något helt annat. Vi behöver ett annat och bättre tillväxtklimat. Jag skulle här vilja referera till vår landshövding Ingrid Dahlberg som på länsstyrelsens Tillväxtdag den 21 oktober påpekade att vi behöver en bättre "mylla" för tillväxt. Vi kan bara hålla med.

På Tillväxtdagen beklagade sig flera representanter från den offentliga sektorn över att det bland de ca 150 deltagarna bara fanns några enstaka företagare. Det förvånar inte oss. Näringslivet tror inte på tillväxtavtal och på bidrag som viktiga utgångspunkter för tillväxt. Man kan inte kommendera fram tillväxt. Man är istället tvingad att skapa den "mylla" som behövs för att företag ska kunna växa av egen kraft.

Ska vi kunna skapa tillväxt i Dalarna och i Sverige måste fler människor få sin inkomst från näringslivet annars kommer utvecklingen att stagnera. Den viktigaste frågan för framtidens välfärd är därmed hur vi får fler och växande företag. Då gäller det faktiskt att lyssna på företagare och företagens behov och sätta in åtgärder med utgångspunkt från dessa.

Svenskt Näringsliv har under våren träffat ca 8 000 företagare runt om i landet för att lyssna på vad de anser är viktigast för tillväxten. Det budskap de lämnade var att vi behöver enklare och mer rimliga regelverk för företagande, en bättre konkurrens på lika villkor inom såväl privat som offentlig sektor, mer rättvisa skatter som stimulerar fler till arbete och företagande samt en arbetsmarknadspolitik som ger fler människor bra och utvecklande jobb.

På så sätt kan vi skapa en tillväxt som leder till den uppåtgående spiralen där det ökande välståndet finansierar de samhälleliga behoven till nytta för alla. Vissa debattörer försöker skapa ett motsatsförhållande mellan tillväxt och hållbar utveckling. Svenskt Näringsliv menar i motsats till dessa att de två begreppen inte bara hör intimt samman utan att de faktiskt betingar varandra.

Ge företagen bättre förutsättningar för att utvecklas - ett bra företagsklimat med generella och internationellt konkurrenskraftiga regler - då blir det också tillväxt. Då har vi valt att följa en klok väg - en väg till Växt.

CARL STRÖM

Mer läsning

Annons