Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Om matsvinnet minskar räcker den ekologiska odlingen

Annons

Joakim Broman skriver att EU och svenska staten satsar på ekologisk produktion för att det är ”trendigt”, och undrar varför. Det hade vi också undrat om det var bara på grund av att konsumenter efterfrågar ekomat som politikerna bryr sig.

Nej, anledningen till varför det finns en bred politisk uppslutning kring en fortsatt ökning av eko-produktionen är att det är bra för samhället som helhet.

Det finns tydliga samband mellan ekologisk produktion och både ökad biologisk mångfald och minskad mängd miljöfarliga ämnen i naturen.

Naturvårdsverket konstaterar att resterna av kemiska bekämpningsmedel i vattendrag har ökat sedan 2002. Att som ledarskribenten vill, tillåta GMO-grödor för att de ”kräver mindre kemiska bekämpningsmedel” är ett bakvänt resonemang.

I eko-odlingen får vi fram högkvalitativa livsmedel utan GMO:s, helt oberoende av de kemiska bekämpningsmedel som han syftar på. Vidare är det våra matvanor, logistiken och fördelningen av mat i världen som skapar problem i tillgången till mat.

I en studie från 2017 i Nature Communications kom ett stort antal europeiska forskare fram till att ekologisk produktion, tillsammans med andra strategier som att minska matsvinn och att dra ner på köttkonsumtionen, kan föda en växande befolkning.

Ekologiskt lantbruk innebär också samhällsekonomiska nyttor. En fortsatt ökad svensk eko-produktion ger jobb, ökade intäkter i hela samhället och bättre lönsamhet i svenskt lantbruk som helhet, detta senast rapporterat från ett LRF-projekt i slutet av 2017.

Med en ökad andel ekomat i de offentliga köken så ökar också andelen svenskproducerad mat, enligt Ekomatcentrum. Samhället tjänar även in pengarna genom de extra momsintäkter som försäljningen av den högre prissatta ekomaten ger.

Bromans oro över att skattemedel ”subventionerar” ekologisk produktion är därmed obefogad; ekostöden innebär en investering i jobb och tillväxt i hela landet.

Grässkörd hos Vadsbo Mjölk AB.

Det är viktigt med en tydlig lagstiftning mot vilseledande marknadsföring, inte minst för att inte riskera förtroendet för våra produkter.

Grunden till det höga förtroende som KRAV och ekologisk mat har ligger i tydliga regler och kontroller av oberoende certifieringsorgan – långt fler kontroller i hela kedjan än icke-ekologisk mat.

Ekologisk livsmedelsproduktion handlar om att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart lantbruk.

Vi erkänner ödmjukt att vi har en bra bit kvar dit och deltar gärna i en konstruktiv debatt om hur matproduktionen kan bli ännu mer hållbar.

Anita Falkenek, vd KRAV

Erik Wiklund, ordförande Ekologiska Lantbrukarna Dalarna

SVAR DIREKT: Visst stämmer det att ekologisk odling ger ökad biologisk mångfald, och att en småskalig sådan produktion därför har sin roll. Det KRAV inte vill prata om är priset vi betalar för att öka den produktionen.

Som jag påpekade i min ursprungliga artikel vill regeringen göra 30 procent av jordbruket ekologiskt till 2030. En tredjedel av jordbruksmarken ska alltså bli 25 procent mindre produktiv.

Den maten kommer istället att produceras på platser med sämre djurskydd, miljöregler och antibiotikaanvändning. 

Min kritik mot det godtyckliga och ovetenskapliga motståndet mot genmodifierade grödor, GMO, viftar KRAV bort med att det går att få fram högkvalitativa livsmedel ändå.

Ja, visst gör det det – till priset av att välja bort mer miljövänliga och effektiva alternativ. 

Precis som med markfrågan är detta ett slöseri, och till råga på det ett som saknar rimliga skäl. Skygglapparna skymmer fortfarande synfältet i den ekologiska myllan.

Joakim Broman

Ledarskribent

Mer läsning

Annons