Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Kommunförbundets framtid

Annons

Dalarnas kommunförbund hade förbundsmöte den 9 maj i Malung. Christer Gruhs var där och tyckte efter det besöket att kommunförbundet bör läggas ned.

Visst finns det anledning att ompröva och utveckla offentliga organisationer och föreningar. Men att utifrån ett besök vid ett regelrätt årsmöte dra slutsatsen att nedläggning är det enda rätta verkar för mig en aning oreflekterat.

Dalarnas kommunförbund är en ideell förening. Uppgiften är att ta tillvara dalakommunernas intressen och att tillhandhålla dem service. Detta görs till exempel genom att främja medlemmarnas samverkan inom länet.

Därför ordnas ett stort antal nätverksträffar mellan olika befattningshavare ute i kommunerna samt kompetenshöjande kurser och konferenser för förtroendevalda och tjänstemän hos medlemmarna. Vidare förser förbundet genom AV-media länets skolor med audiovisuell utrustning såsom filmer, video och apparatur av olika slag. Intagningen till gymnasieskolan för kommunerna och landstinget samordnas inom förbundets ram.

Just nu är en gemensam upphandling av bredbandsutbyggnaden avseende stomnät mellan de olika orterna i Dalarna en stor fråga. Kommunförbundet för också i olika sammanhang kommunernas talan när det gäller samverkansfrågor med landstinget. Rekryteringsfrågor samt den stora utmaningen friska/sjuka är också angelägna områden.

Detta är bara några exempel på kommunförbundets mångfasetterade verksamhet. En och annan tycks förväxla detta med de frågor Region Dalarna har att hantera. Det är ett kommunalförbund, grundat på speciallagstiftning om så kallad samverkans-

organ. Därigenom har ett antal tidigare statliga myndighetsuppgifter när det gäller regional utveckling kunnat övertas från länsstyrelsen. Region Dalarnas och Dalarnas kommunförbunds uppgifter är alltså väsensskilda, även om samma politiker i viss mån finns med i båda organen. Men detta är väl inte så konstigt.

Hittills har kommunerna ansett att det finns goda skäl att behålla den särskilda intresseorganisation för de primärkommunala uppgifterna som Dalarnas kommunförbund är. Personligen tror jag att det är bra just nu. Det skulle vara förödande att lägga över förbundets alla uppgifter på Region Dalarna, inte ens möjligt.

Däremot är jag öppen för utveckling och förändringar och jag tycker att det som just nu sker på det regionala planet är oerhört spännande. Om det i framtiden skulle visa sig att Dalarna kommunförbunds roll behöver ändras så är jag utan tvekan beredd att ta den debatten då.
ANN BESKOW
---
Ann Beskow är ordförande i Dalarnas Kommunförbund

Svar direkt: På samnma sätt som politiker fattar beslut om besparingar i den kommunala verksamheten, vilka berör både anställda och kommuninvånarer, måste också politiker inse när tiden är inne att skära i den ”egna” verksamheten. Jag står fast vid min tidgare uppgift att länet inte behöver både Region Dalarna och kommunförbundet för att diskutera övergripande länsfrågor.
Christer Gruhs, chefred.

Mer läsning

Annons