Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Företag och inte kommuner ansvariga för dålig ordning vid återvinningsstationer

Annons

Replik på DT:s ledare Snåla öppettider och överfulla stationer – det måste bli lättare att leva "osopig" i Dalarna (180516).

Det är med glädje som vi noterar att frågor om hantering av avfall tas upp på ledarplats i DT med anledning av de avfallsplaner som nu antagits i de flesta av Dalarnas kommuner. Vi håller med ledarredaktionen om att det förutom information till medborgarna är viktigt att det finns en reell möjlighet att källsortera.

Ett problem i sammanhanget är dock att man i allmänhet blandar ihop vad som är kommunens ansvar och vad som är producenternas ansvar, vilket också illustreras av det bildval som DT har gjort vid publiceringen av artikeln, föreställande en återvinningsstation, som alltså inte är kommunal.

Kommunerna och deras avfallsbolag ansvarar för återvinningscentralerna där medborgarna kan lämna sitt grovavfall, till exempel möbler, trä, elektronik och farligt avfall. De kundundersökningar som vi i Dala Avfall gemensamt gör vartannat år, senast 2017, visar att det samlade omdömet om återvinningscentralerna är att 89 procent av kunderna är nöjda med besöket.

Det finns dock, som konstaterades i ledaren, en förbättringspotential vad gäller öppettider, där 69 procent uppger att de är nöjda.

Det kommer också fram i kundundersökningen att färre personer tycker att det är lätt att lämna förpackningar och tidningar.

Det är framförallt återvinningsstationerna som kunderna är missnöjda med, där har det samlade omdömet om nöjdheten sjunkit från 71 procent 2013 till 62 procent 2017.

Återvinningsstationerna ägs och drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, på producenternas uppdrag och det är en vanlig missuppfattning att det är kommunen som driver och ansvarar för dem.

Från Dala Avfalls sida för vi en ständig dialog med FTI och försöker att påverka dem att sköta återvinningsstationerna bättre samt öka tillgängligheten.

Dala Avfall har under våren även skrivit ett brev till regeringen där vi uppmärksammat dem på problemen med att källsorteringen försämrats och det ökade missnöjet i länet med hur FTI:s återvinningsstationer sköts.

DT:s ledare argumenterar för tydligare ekonomiska incitament för återvinning. Vi tror att möjligheten att källsortera väger tyngre. Därför är det viktigt att insamlingssystemen för förpackningar och tidningar fungerar och är lättillgängliga för medborgarna. Men tyvärr är det alltså inte en fråga som kommunerna och kommunernas avfallsbolag har full rådighet över.

Enligt det regeringsförslag om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper, som nu är ute på remiss ska producenterna få ett utökat ansvar på området. För att renodla producentansvaret får kommunerna enligt förslaget endast samla in förpackningsavfall respektive returpapper om de har avtal med ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

Går förslaget igenom kommer kommunerna även fortsättningsvis att vara begränsade då det gäller att ta egna initiativ till att förbättra systemen för insamling av källsorterat material.

De medel som då återstår är att påverka producenterna och FTI samt informera medborgarna om källsortering.

Dala Avfalls styrgrupp

Hanna Bergman

Micael Grandin

Lisbeth Martinsson

Erik Nordén

Christian Olhans

Mer läsning

Annons