Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra beslut vid fel tidpunkt

Annons

Retoriken kräver att företrädare för oppositionen och LO:s ordförande ska invända mot åtgärder som gör de rika ännu rikare. Men både Thomas Östros (s) och Wanja Lundby-Wedin inser värdet av att utflödet av kapital stoppas eller rent av lockas hem igen från utlandet, för att investeras i företag och nya jobb i Sverige. Därför anmäler ingen av dem några grava anmärkningar mot att skatten avskaffas.

Försämringar i avdragsrätten för pensionssparandet ska betala den slopade förmögenhetsskatten. Det är visserligen en lösning som i huvudsak slår hårdast mot personer med höga inkomster, men ger motsägelsefulla signaler till alla dem om uppmuntrats till ett ökat sparande inför ålderns höst. Den demografiska utvecklingen är ju entydig; med en åldrande befolkning ska allt färre försörja allt fler.

Ingen kan idag säga något säkert om de kommande effekterna med att slopa förmögenhetsskatten. Den har fått utstå mycket kritik eftersom regelverket kring skatten innehållit märkliga undantag, samtidigt som exempelvis husägare drabbats av förmögenhetsskatt när fastigheter räknats som förmögenhet.

Regeringens val av tidpunkt för att offentliggöra skattebeslutet synes emellertid något märkligt. Ekonomin är mycket god, företagen går bra och sysselsättningen ökar och de flesta bedömningar tyder på fortsatt högkonjunktur under de närmaste två åren.

Att i en sådant läge föreslå skattelättnader som främst gynnar ekonomiskt starka grupper uppfattas förstås som en provokation bland löntagare som fortfarande saknar besked om utfallet i en pågående avtalsrörelsen. Därför hade det givetvis varit smart om regeringen låtit förmögenhetsskatten ingå som en del i ett mer sammanhållet skattepaket, där också pensionärer och lågavlönade upplevt delaktighet i form av skattelättnader.

Regeringens ambition att snabbt leva upp till de löften som gavs under valrörelsen skymmer möjligen ibland det strategiska tänkandet när det gäller valet av tidpunkt för när olika förslag lanseras. Yttre omständigheter tycks också försätta regeringen i situationer som kräver snabba beslut.

Men med förslaget om förmögenhetsskatten tar regeringen ändå ingen större politisk risk. De många turerna om effekterna med förmögenhetsskattens verkliga utfall innebär att riksdagen kommer att ge regeringen sin välsignelse när vårbudgeten ska klubbas. I varje fall när det gäller slopandet av förmögenhetsskatten.

Mer läsning

Annons