Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bo Ekman: Hur går det när världspolisen säger upp sig?

Annons
Foto: AP Photo/Heri Juanda

Varje epok har sin början och sitt slut. Nu är det den tid vi känt som efterkrigstiden som ebbar ut. Någonting annat kommer i dess ställe. Frågan är bara vad.

Alltsedan andra världskrigets slut har USA varit garant för de internationella system som drogs upp och skapades efter krigen. Det var då FN, Förenta Nationerna, kom till för att lösa frågor om krig och fred. IMF, Internationella Valutafonden, grundades för att övervaka stabiliteten i de finansiella systemen. Det internationella handelsavtalet "GATT", som undertecknades i Genève 1947, stakade ut vägen mot det som 1995 blev frihandelssystemet och dagens WTO (World Trade Organization). FN-organet UNDP skulle leda utvecklingen för fattigare nationer. Världsbanken skulle vara dess finansiär. Från början av 1950-talet kom FN:s roll att även omfatta insatser av fredsbevarande styrkor.

Dessa institutioner och dess utveckling byggde på och förutsatte en samsyn mellan USA och Europa. Den transatlantiska värdegemenskap som stärkts genom de allierades framgångsrika insatser under krig kom att lägga grunden för en värld präglad av fred. Bandet utgjorde också bas för bildandet och utvecklingen av NATO (North Atlantic Treaty Organisation), som spelade en avgörande roll under det kalla krigets dagar.

Den här konstitutionella uppbyggnaden har kunnat fungera så länge vi andra haft förtroende och tillit till USA. Men nu brister tilliten i spåren av katastroferna i Mellanöstern och Syrien. FN:s säkerhetsråd har gång på gång misslyckats med att överbrygga intressemotsättningarna mellan USA och Ryssland. De ännu verksamma medlarna för en förtvivlad men fåfäng kamp.

USA har under president Donald Trump visat sig i första hand vara en nationalist snarare än internationalist. ”America First” gäller och Trump har meddelat att han kommer att låta USA bryta sig ur Parisavtalet om klimatfrågorna.

I fråga efter fråga väljer Trump andra prioriteringar än dem som kunde betjäna fler och vidare intressen än den amerikanska vita medelklassens. Detta kommer i synnerhet att gälla frågorna kring hur den nya tidens migration och folkvandringar ska kunna regleras på ett sätt som respekterar redan ingångna konventioner och minimerar det mänskliga lidandet.

Därmed spricker det allra viktigaste fundamentet för en stabil världsordning: Gemensamma värderingar – byggda på samtal och strävan efter just det gemensamma.

USA är under Trump inte längre att lita på. Detta leder till ökad osäkerhet och gör den internationella politikens oförutsägbar. Ryssland kommer inte att kunna fylla det nu uppstådda vakuumet, men möjligen Kina.

Trumps beslut att flytta USA:s ambassad till Jerusalem ger bara grädde på moset.

Det faktum att vi inte längre kan räkna med USA kommer med tiden att få stora konsekvenser för världen som vi känner den.

Bo Ekman är grundare av och hedersordförande i Tällberg Foundation. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Mer läsning

Annons