Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barsebäck 2 behövs

Annons

Elenergin hotar att bli bristvara. Bristvaror är alltid dyra. Dyr elström, producerad genom förbränning av olja och kol, importeras från kontinenten. I synnerhet kolkraften är en ökänd miljöbov.

Kärnkraften är inte riskfri. Hittills har den emellertid inte vållat tillnärmelsevis lika stor miljöförstörelse som fossilbränslen. De sistnämnda fördärvar garanterat luften och spär sannolikt på växthuseffekten för varje år som går.

För många miljödebattörer och dito -politiker har emellertid kärnkraften blivit en symbolfråga - där symbolvärdet tillmäts vida större betydelse än verkligheten.

Beträffande Barsebäck står socialdemokratin splittrad. Regeringspartiets långvariga beroende av nej-sägarna centern, vänsterpartiet och miljöpartiet sätter sina spår.

En s-falang, präglad av 90-talets energipolitiska uppgörelser med centern, anser att villkoren från anno -97 nu är uppfyllda, varför reaktorn Barsebäck 2 behändigt kan knäppas av.

LO däremot, representerad i energimyndigheten, anser att driften vid Barsebäck 2 måste fortsätta.

LO:s representant understryker särskilt att villkoren från 1997 uttryckligen föreskriver att ersättningsenergi måste finnas tillgänglig, innan den aktuella reaktorn stängs av. LO lever vanligtvis närmare verkligheten än vad moderpartiet gör.

Elbrist hotar Sverige. Risken är stor att vi tvingas importera el-kraft, skapad i lindrigt rökgasrenade kolkraftverk. Detta blir undermålig såväl miljö- som energipolitik!

Att kärnkraften sågs som en stor fara vid folkomröstningen för 23 år sedan är en sak. Energiformen föreföll ny och skrämmande. Nej-sidan bortsåg från det ökade elbehov som skulle följa i den ekonomiska tillväxtens släptåg under 80-talet. Lite sparsamhet skulle göra kärnkraften överflödig - trodde man. Stora opinioner levde fortfarande kvar i föreställningen att Sverige för eviga tider klarar sig med enbart vattenkraft.

Bortsett från katastrofen vid det undermåliga ryska kärnkraftverket i Tjernobyl på 80-talet har atomenergin fungerat bra. Den är totalt sett betydligt miljövänligare än fossilkraften. Den sistnämnda miljöfördärvar, även när den fungerar som den ska. Kärnkraften endast vid haverier.

I dagens akutläge behövs Barsebäck 2! Så långt borde bred politisk enighet vara möjlig. På sikt må sedan meningarna gå isär i frågan om Sverige långsiktigt ska satsa på ytterligare kärnkraft eller på förnyelsebara energikällor som vindkraft, solenergi, vågenergi och naturligtvis vatten. Under förutsättning att sådan förnyelsebar energi visar sig ekonomiskt och miljömässigt försvarbar.

Vi misstänker att elpriset förr eller senare avgör saken. Moder Sveas elbrist är så överhängande att finska Fortum nyss i ett nafs vågade höja taxan på exporterad elström till Sverige med 55 procent. De svenska elkonsumenterna tolererar knappast fler sådana prischocker.

De kommer att kräva en mer realistisk energipolitik. Få ting gör regeringspartier så beslutskapabla som en bastant väljaropinion.

Mer läsning

Annons