Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnen som ingen ser

Annons

Men så är inte fallet. Radions Ekoredaktion har gjort en granskning av läget i 200 kommuner. Det visar sig att långt ifrån alla anmälningar om att barn far illa leder till några insatser från polisens sida, och i de fall utredningar öppnas kan det ha gått flera månader sedan anmälan gjordes. Ytterst få fall leder till åtal och ännu färre till domar mot vuxna förövare.

I nästan en tredjedel av kommunerna leder färre än hälften av anmälningarna till att socialtjänsten gör någon utredning. Ekots granskning visar att det förra året gjordes 48 500 anmälningar till socialtjänsten, men att bara 24 700 bedömdes som så viktiga att utredningar inleddes.

Det finns ingenting för polisen och socialtjänsten att skylla på. Det har till och med utgått politiska direktiv om att brott mot barn ska prioriteras hos polisen. Socialtjänsten har mycket tydliga instruktioner om att barn som far illa har rätt till skydd av samhället.

Den misär som kan finnas i en del barnfamiljer i Sverige är ofattbar för de flesta av oss. Ibland kan den anas, hos onormalt stökiga och olyckliga skolbarn och hos barn som är på gränsen till undernärda och vanskötta.

Ytterligare ett tecken på att dessa barn försummas av vuxenvärlden kom i dagarna i en enkätundersökning om gymnasieelevers sexuella beteende. Utifrån den kan man dra slutsatsen att mellan 900 och 2 000 unga mellan 12 och 18 år säljer sex. Den grupp det handlar om beskrivs av forskarna som visserligen liten, men "med mycket elände i bagaget". I klartext är det oftast barn som själva utsatts för sexuella övergrepp, men där ingen ingripit och hjälpt dem, som senare säljer sig själva. Det är bara några av konsekvenserna av en vuxenvärld som inte ställer sig på barnens sida och som inte skyddar barnen mot deras fiender - ibland deras egna föräldrar.

Förhoppningsvis kommer radions granskning att leda till ökat insyn i och press på de samhällsinstanser som ska skydda barn. Att ett civiliserat samhälle ser mellan fingrarna på att barn slås blodiga och våldtas är fullständigt oacceptabelt.

Mer läsning

Annons