Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Assisterad befruktning och barnets ursprung

Annons

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit att insemination och befruktning utanför kroppen med donerade spermier ska få utföras också när en kvinna är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna.

Redan har förslaget hunnit missuppfattats på många sätt, och det finns därför anledning att tydliggöra vad sakfrågan egentligen handlar om.

Annorlunda uttryckt vill regeringen ge barn som växer upp i homosexuella familjer enligt de två centrala lagarna på området en möjlighet att få kunskap om sitt biologiska ursprung. För redan i dag skaffar lesbiska par barn genom insemination utomlands i egen regi. Då är givaren som regel anonym, och barnen har då ingen rättslig möjlighet att få reda på sitt ursprung.

Barn som tillkommit genom assisterad befruktning i Sverige har, när de har uppnått tillräcklig mognad, rätt att få del av de uppgifter om givaren som finns antecknade i en särskild journal, och socialnämnden är skyldig att hjälpa barnet att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade.

Forskning har visat att barn som kommit till genom donatorinsemination utvecklas på ett normalt sätt och deras anpassning är orelaterad till om föräldrarna är homo- eller heterosexuella. Dessutom har forskning på barn som kommit till genom ägg- eller spermadonation inte bara visat att dessa barn fungerar bra, utan också att de generellt sett har bättre relationer med sina föräldrar än barn som kommit till genom samlag. Resultaten tyder på att en stark längtan efter att bli förälder kan vara viktigare än genetiskt släktskap för att skapa positiva familjerelationer. Det är en viktig slutsats.

Bedömningen är att det inte lär röra sig om mer än cirka 100 lesbiska par per år i hela landet. Per landsting torde det röra sig om 3-5 par per år.

Det blir sedan upp till varje landsting att bestämma om möjligheten att få assisterad befruktning kan ske inom den befintliga verksamheten eller om den ska avgiftsbeläggas.

Kostnaden för en insemination är enligt landstingens interna prislistor ett par tusen kronor. Att lesbiska par får möjlighet till insemination enligt 1984 och 1988 års lagar på området är bra. Det ger barnen rätt till sitt ursprung och motverkar en befintlig diskriminering.

ANNELI SÄRNBLAD

Mer läsning

Annons