Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Antalet brott styr resurserna"

Annons

Precis som Anders Modén skriver i sitt inlägg den 31 maj är det viktigt att polisen är synlig i samhället. Synligheten hör ihop med trygghetsfaktorn hos befolkningen - en reell eller falsk trygghet. Falsk därför att vi i Sverige inte har och aldrig har haft det antalet poliser att ingripanden kan ske på alla platser alla tider på dygnet.

Motlägg Jag har också förstått att förekomsten av en polisstation innebär en viss form av trygghet. I själva verket borde antalet poliser i yttre tjänst vara en bättre värdemätare av tryggheten.

Den organisationsförändring som nu genomförs har endast som syfte att få till stånd en kraftfullare styrning, ledning och uppföljning av polisverksamheten i länet. Avsikten är således inte att centralisera operativa resurser (poliser i yttre tjänst och poliser för utrednings-verksamhet) till Falun/Borlänge.

En bättre styrning och ledning av verksamheten kommer att leda till ökad synlighet och effektivare och snabbare utredning av brotten, som i sin tur är grunden för att öka lagföringen av personer som begått brott.

Flera faktorer påverkar fördelningen av polisresurserna i länet. Två av de viktigaste är var i länet de flesta brott begås och hur befolkningen är fördelad inom länet - den senare faktorn har hög påverkansgrad på brottsutvecklingen i så motto att brottsligheten i regel är högre i områden med stor befolkningstäthet. I Falun/Borlänge-området bor ungefär 1/3 av länets invånare och knappt 40 procent av brotten är också koncentrerade hit.

På de orter i länet som vi idag har polisstationer ska det också finnas poliser. För närvarnade kan det vara ett lågt antal på de allra minsta stationerna och den siffran kan naturligtvis variera över tiden beroende på särskilda händelser med mera.

Ambitionen är att på sikt öka antalet, men jag måste i det arbetet också väga in att polisverksamheten ska klaras på ett bra sätt på de orter som har en högre brottsbelastning än andra.

En polis i Rättvik ska naturligtvis kunna utreda ett brott som har begåtts i Furudal, men det är ingenting som säger att resultatet skulle bli sämre om utredningen färdigställs i Mora eller Falun. Det som däremot ofta har en avgörande betydelse för framgång, är att de initiala åtgärderna som den första polispatrullen på brottsplatsen gör blir så bra och uttömmande som möjligt.

Om så lite som möjligt behöver kompletteras i efterhand kan nämligen utredningen färdigställas snabbare och får även en bättre kvalitet än annars och möjligheterna till lagföring ökar därmed. Det sistnämnda är ett sätt att upprätthålla förtroendet för polisen.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Anders och jag är överens i sak beträffande väsentliga delar, nämligen att synligheten är viktig för trygghetskänslan och att det bland annat därför är viktigt att det finns polis på så många orter som möjligt i länet.

Däremot tycks vi ha olika åsikter om huruvida all polisiär verksamhet ska planläggas eller inte och i vilken takt den numerära polisresursen ska byggas ut i de mindre kommunerna. Men den saken kan vi säkert diskutera vid ett annat tillfälle.

MATTS JOHANSSON, LÄNSPOLISMÄSTARE

Mer läsning

Annons