Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anderssons idéer värda att överväga

Annons

Landstingets ekonomi debatteras flitigt i tidningen. Widar Anderssons idéer om bolagisering av specialistvården kan vara en idé som är värd att överväga. Men om inga andra förändringar görs så påverkar det inte ekonomin speciellt mycket.

Landstingen måste samverka mycket mer om specialistvården än vad som görs i dag. Det slogs stort på trumman för det så kallade WÄX-samarbetet mellan landstingen i Dalarna och Gävleborg men vi väntar fortfarande på att de stora visionerna ska bli verklighet. Landstinget Dalarna har samverkansmöten med flera landsting men vi ser inga konkreta resultat av dessa heller.

Jag tror att politikerna måste ta tag i dessa frågor på ett helt nytt sätt. Vi kan inte, som nu, göra alla stora investeringar som krävs i specialistvården överallt utan koncentrera det till några få ställen. I en samverkan kan vissa specialiteter hamna i Dalarna och andra i något annat landsting. Jag tror att vi som patienter inte har något emot att åka en bit för att få en fullgod specialistvård. Det är däremot viktigt att den vardagsnära vården finns inom rimliga avstånd.

Jag antar att den ansvarsutredning som nu startat sitt arbete med att utreda på vilken beslutsnivå olika ansvarsområden ska ligga i framtiden kommer att diskutera även denna fråga. Men det finns mycket att göra på frivillig väg i samverkan utan att staten måste styra. Frågan om en eventuell bolagisering kommer i andra hand.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har i sin samverkan varit mycket njugga med att ge personal möjlighet att driva verksamheter i egen regi, vare sig det gäller kooperativ eller eget företagande. Vi i centerpartiet har föreslagit att man tvärtom ska uppmuntra sådana initiativ genom att erbjuda utbildning för detta till personalen. Vi tror kanske inte att det ger så mycket direkta besparingar men det kan skapa nya idéer och bidra till utveckling av verksamheter vilket också kan ge utveckling och effektivisering i landstingets egna verksamheter. Dessutom är vi övertygade om att det skulle underlätta rekrytering av personal till sjukvården och tandvården.

Vi anser också att man bättre ska ta tillvara olika kompetenser inom vården. Läkarna ska ha tid med patienterna, inte arbeta så mycket med administration. Samma sak gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Vi vill att fler vårdnära tjänster (förflytta patienter, städning, matning, med mera) inrättas så att detta kan bli verklighet. Vi tror att det leder till effektivisering och kortar köer.

Folkhälsoarbetet måste också prioriteras. Det kan inte finnas många investeringar som kan mäta sig med om man lyckas bidra till att folk inte blir sjuka både vad avser ekonomi och livskvalitet.

ELISABETH LINDÉN BRANDT

Mer läsning

Annons