Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Abbe vill ha ett tydligare Säter

Annons

den 30 januari2007

Hur kommer Säterborna att märka att det blivit en ny regim?

- Min ambition är att kommunen ska bli tydligare i budskapet om vad vi vill uträtta i Säter. Med lyhördhet och medborgarperspektiv vill vi driva en politik där invånarna känner sig delaktiga och inte trollas bort av en debatt där vi använder ett fikonspråk med nyckeltal och brukarroller som återkommande inslag när vi berättar vad vi tänker göra.

- I det interna budgetarbetet i kommunen ska vi också bli tydligare så att förvaltningar och politiker vet vad som förväntas av dem. I det viktiga utåtriktade arbetet med näringslivsfrågor måste vi bli ännu bättre än i dag att hitta bra mötesformer så att alla är med på vagnen.

Vilken relation har du till allianspartierna efter valet?

- Folkpartiets avhopp från alliansen till vårt block (s, v och mp) har skapat en tydlig mandatövervikt (19-16) i fullmäktige. Vi socialdemokrater gick till val med en politik som öppnade för en blocköverskridande lösning, men alliansen var kallsinnig till sådana lösningar. Det var synd, för jag tycker att mitt samarbete med min företrädare Sven Gunnar Håkansson (c) under förra mandatperioden fungerade utmärkt.

- Våra erbjudanden till alliansen efter valet om uppdrag som vice ordförande har dessvärre också avböjts. Men jag upplever ändå att vi har en god anda i Säters politiska liv. Som i de flesta andra mindre kommuner måste alla goda krafter hjälpas åt för att vi ska nå en positiv utveckling. Jag eftersträvar partipolitiskt breda lösningar.

Vilka är de viktigaste frågorna i Säter?

- Jag vill lyfta fram uppdraget att återge Säter rollen som handelsstad. Vi håller på med en handelsutredning med målsättningen att vårt näringsliv ska utvecklas på ett sätt som gör att vi hittar en plattform, en nisch, som ökar intresset för Säter som handelsplats.

- Vi måste också hitta en långsiktig lösning på gymnasiefrågan, där vi nu samarbetar med Borlänge, och för räddningstjänsten där vi deltar i samarbetet inom Mitt-Dalarna. Men viktigast, som alltid, är att vi har koll på ekonomin så att vi kan möta framtida krav och påfrestningar som vi i dag inte kan förutse.

Hur klarar Säter befolkningsutvecklingen?

- Tack vare vår närhet till Falun, Borlänge och Hedemora-Avesta har vi tillgång till flera arbetsmarknader inom pendlingsavstånd. Säters största arbetsgivare, vid sidan av kommunen och landstinget, är SSAB och Stora Kvarnsveden i Borlänge. Med en så stabil arbetsmarknad tror jag inte på några drastiska förändringar. Vi kommer att ligga stadigt kring ett invånarantal på drygt 11 000 personer.

- Däremot finns det anledning att fundera över den demografiska utvecklingen. Vi vet att befolkningen åldras, samtidigt som elevkullarna i högstadiet och på gymnasiet minskar. Efterfrågan på barnomsorg är dock så stor att vi tvingats till en utbyggnad i Gustafs för att klara behovet.

- Eftersom vi har en efterfrågan på bostäder måste vi också säkra möjligheten till nyproduktion under de kommande åren. Om folk som vill flytta hit inte hittar något hus att bo i, väljer de förstås att bosätta sig i någon av grannkommunerna.

Vad tror du om utvecklingen av Dalarna?

- Dalarna har en enorm potential. Och här har Region Dalarna en viktig uppgift. Målet måste bli att utveckla vår starka varumärke samtidigt som regionen tydligt sätter ned foten när det gäller utvecklingen av infrastrukturen. Det finns mycket att göra när det gäller satsningar på vägarna, buss- och tågtrafik.

- Samtidigt som Region Dalarna är ett kraftcentrum för hela länet måste det också finnas ett regionalt samarbete mellan färre parter, som exempelvis inom Mitt-Dalarna. Eftersom jag själv ska fungera som ordförande för detta samarbetsorgan ska jag också försöka påverka arbetet så att invånarna i de fem berörda kommunerna får en bättre kunskap om vad vi sysslar med.

Hur ser du på Mona Sahlin som dina nya partiledare?

- Jag tror att hon har alla möjligheter att jobba sig in igen och bli en bra partiledare. Under senare år har hon fått stå vid sidan och inte haft något tydligt mandat. Därför känner en del partimedlemmar osäkerhet över hennes kapacitet. Jag tror att hon kommer att växa in i uppgiften och bli en tillgång inför valet 2010.

Mer läsning

Annons