Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vedertagna regler har inte följts

Annons

Svar till signaturen "Det gäller Faluns framtid" FK 23 maj.

Signaturen diskuterade i insändaren rubricerad "Överklagandet av Grycksbobanan" de demokratiska spelreglerna och menade, att de i fallet Grycksbobanan används på ett odemokratiskt sätt och som det är tveksamt om lagstiftaren avsett.

De klagande har använt sig av den möjlighet, som lagen ger. Det är juridik. Insändaren blandar in moraliska och etiska värderingar i de klagandes handlande, och det har vi lärt oss av domstolsväsendet i många domar numera, att det inte alltid går att förena med juridiken.

Om man mera ingående studerar hur kommunens ledning och administration hanterat hela ärendet från början, finner man ganska snart, att de inlämnade besvären båda gångerna är mycket befogade. Kommunen har verkligen inte på ett acceptabelt sätt hanterat de regler och den utvecklade praxis, som gäller i den kommunala demokratin. Man har visserligen inte beslutat att verkställa, och man har fastlagt tio punkter med krav, som måste vara uppfyllda före ett slutligt beslut. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att bevaka och kontrollera, att detta sker. Först därefter kan beslut fattas. Allt detta verkar bra.

Men man har rent ut sagt sjabblat, när det gäller att sända ut ett så stort och viktigt ärende på remiss till alla berörda styrelser och nämnder. Alla har inte svarat, däribland skolstyrelsen första gången. Andra gången svarar skolstyrelsen på ett sätt, som lämnar allt övrigt att önska. Skolstyrelsen är ju en mycket tung styrelse i ett ärende av denna karaktär. Det handlar om elevernas säkerhet och trygghet. Det är helt enkelt inte utrett, varken praktiskt eller ekonomiskt. Vilka kostnadskrävande åtgärder anser skolstyrelsen det behövs, för att de uppkommande trafikriskerna ska elimineras så långt möjligt? Inget konkret har yttrats från skolstyrelsen på den punkten. Skolstyrelsen är ett exempel. Det finns fler.

På så lösa grunder får man inte fatta ett så omfattande och ingripande beslut i kommunens liv. Kommunens fullmäktige har inte haft någon överblick över praktiska och ekonomiska konsekvenser, när man andra gången uttalat sin positiva inställning till Stora Ensos propå om att öppna järnvägen. Något budgetutrymme för de miljoner, som kommer att krävas har ännu inte skapats, så långt fakta är redovisade offentligt.

Vet vi Falubor vad vi håller på med? Är Stora Ensos propå inte förhandlingsbar? Det handlar för Grycksbo Bruk om att trygga framtiden och öka vinsterna. Det borde Stora Enso kunna belysa, eller hur? Enso är finskt. Inget ont om vårt broderland, absolut inte. Men har vi inte lärt oss, att utländska företag ofta inte uppför sig så, som vi i vårt företagsklimat förväntar oss?

Det gäller Grycksbos och Grycksbobornas framtid. Det gäller arbetsmarknad och kommunala skatteinkomster och kommande utgifter. Dessa frågor hanteras på ett sällsynt lättsinnigt och ansvarslöst sätt av kommunens högsta organ, så som det framgår av bakgrundsmaterialet till överklagandena. Dessa i sin tur är ett uttryck för den kommunala demokratins innersta väsen. Vi ska vara tacksamma att denna funktion finns.

Däremot kan kommunens ledning klandras för sitt klantiga handlande. En så viktig fråga måste handhas med stor omsorg, för att man inte ska råka ut för överklaganden, som försenar och kanske äventyrar hela frågan.

Kritiken i insändaren är helt missriktad. Den ska riktas mot kommunens oskickliga sätt att sköta sina uppgifter. De, som överklagar, gör sin demokratiska plikt. Tack och lov!

LENNART SJÖVALL

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons