Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vargstammen minskar

Annons

Svar till Jägare i Dalarna:

Signaturen Jägare i Dalarna har kritiserat de uttalanden undertecknad gjorde i Radio Dalarna om en hemsida dit man kunde rapportera sina vargobservationer.

Vad jag ville belysa där var att det är viktigt att alla rapporter som ligger till grund för bedömningen om hur stora rovdjursbestånden är, kritiskt måste kunna granskas för att se om det verkligen rör sig om varg.

Det är inte helt ovanligt att rapporterade vargspår härrör sig från andra djur.

Det kan inte ligga i någons intresse att vi inte ska bygga våra åtgärder på bästa möjliga faktaunderlag. Särskilt vid åtgärder för att förebygga rovdjursskador är ett korrekt faktaunderlag viktigt.

Signaturen skriver vidare att länsstyrelsens bedömning av björnstammen varit felaktigt. Signaturen har till viss del rätt i att björnstammen underskattats. Vad signaturen dock inte förstått är att länsstyrelsen inte gör någon egen bedömning, utan helt har gått på Skandinaviska björnprojektets uppgifter.

När nu en ny metod att bedöma stammens storlek använts och gett ett annat resultat, är inte det förvånande. Björnstammen har under åren även haft en tillväxt.

Insändaren tar upp risken för en lavinartad ökning av vargstammen. Det råder ingen risk för samma missbedömning av vargbeståndet som för björnen. Eftersom vargar inte går i ide, så går de att spåra och är lättare att fastställa hur många de är. Vad som däremot är svårt är att med säkerhet fastställa antalet föryngringar under sommaren. Därför ska man betrakta ett uttalande som forskaren Olov Lidberg gjorde i sommar, att det kan bli 14-15 föryngringar, som en prognos. Det innebär inte att det blir så. Den siffran avser dessutom hela Skandinavien.

Efter kontakt med Åke Aronsson på Grimsö, som sammanställer det nationella läget, så lutar det åt att det endast är sju föryngringar i hela Skandinavien. Låt oss vänta och se vad vinterns spårningar ger.

Min oro är snarare att trenden för vargstammen i Dalarna fortsätter, nämligen minskande. Det visar också att den sedan flera år befarade lavinartade ökningen av vargstammen i Skandinavien hittills lyser med sin frånvaro om man ser till fakta. Totalt i Skandinavien minskade stammen under 2002 med 19 procent.

STIG-ÅKE SVENSON

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons