Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdchefen gör ett bra arbete

Annons

Christina Saras i Leksand, moderat ersättare i landstingsfullmäktige och ordinarie ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för norra och västra Dalarna, bedriver valpropaganda på ett synnerligen ovederhäftigt och missvisande sätt. Detta tar sig flera olika uttryck. Det kan jag inte låta stå oemotsagt.

Christina Saras kritiserar mycket onyanserat det listningsförfarande som pågår i Leksand. Jag menar, att vårdcentralen nu genomför det uppdrag som givits. Det ger befolkningen möjlighet till en fast läkarkontakt vid vårdcentralen på ett så rättvist sätt som möjligt.

Listningen görs utifrån geografiskt område till ett visst bestämt vårdlag, där läkare ingår. Med rättvisa menas också, att dessa läkare ska ha en så likvärdig arbetsbörda som möjligt.

Den som vill ha en annan doktor än den som föreslås har möjlighet att byta. På så sätt garanteras både en hög vårdkvalitet och individens valmöjligheter.

Att vara listad hos en viss doktor innebär, att den doktorn har ett helhetsansvar för dem som är listade. Ronny Borelius bedriver allmänläkarmottagning i Leksand med ersättning från landstinget enligt den nationella taxan. Han har inga egna listade patienter, som han har helhetsansvar för.

Den nationella taxan är fastställd på riksnivå utifrån en bedömning av vad som är möjligt att klara för en enskild läkare, om den vård han eller hon ger ska vara av tillräckligt god medicinsk kvalitet.

Ett normalbesök är beräknat ta 25 minuter av läkarens tid. Landstinget är överens med Ronny Borelius, om hur han ska bedriva sin verksamhet för att fortsätta utgöra ett värdefullt komplement till vårdcentralen i Leksand.

Jag har personligen talat med Ronny Borelius. Han säger att han har ett avtal med landstinget och att han inte vill figurera som slagträ i den politiska debatten. Det tycker jag att alla seriösa partier ska respektera. Verksamheten vid Leksands vårdcentral, liksom all annan verksamhet i landstinget, måste ständigt ses över för att bedrivas så effektivt som möjligt.

För socialdemokraterna i landstinget är det de som har största behoven som prioriteras högst. För att kunna erbjuda hemsjukvård även till svårt sjuka patienter kommer därför ett särskilt vårdlag för medicinskt omfattande hemsjukvård att startas i Leksand och Rättvik. Detta innebär att resurserna flyttas till de patienter som har de största behoven.

Vårdcentralens engagemang i den så kallade nattbilen kommer därför att upphöra, då den rent sjukvårdande delen av verksamheten är begränsad.

Skattepengarna räcker inte till allt, och vi måste välja och välja bort i våra politiska beslut. Det borde även moderaterna inse, som har skattesänkningsförslag som innebär minst 300 miljoner kronor mindre än socialdemokraterna.

Vårdcentralchefen i Leksand är skyldig att verkställa de politiska beslut som fattats. Driftstyrelsen för Hälso- och sjukvården Dalarna beslöt i april, om att föreslagna åtgärder skulle genomföras, däribland indragning av nattbilen i Leksand.

Att påstå att föreslagna förändringar är bordlagda, som Christina Saras gör, är att fara med osanning.

Christina Saras har på ett otillbörligt sätt misskrediterat en vårdcentralchef, som gör ett mycket gott arbete. Chefen har lyckats med bedriften att rekrytera läkare till Leksand, så att man som en av länets få vårdcentraler nära nog är fullt bemannad på läkarsidan.

Det vore klädsamt om Christina Saras visade respekt för fattade beslut, även om hon tycker annorlunda. Det måste man kunna i en demokrati.

BERNT PERSSON

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons