Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad är otrygghet, saknad av lycka och hopp?

Annons

Svaren på dessa frågor är egentligen lätta att svara på, men svaren kan mycket lätt missförstås och därigenom skapa ännu mera snedställdheter i vårt samhälle och vårt sätt att leva. Jag hoppas att missförstånd uteblir, men om detta ändå uppstår så noterar jag detta på aktuell människas flykt från verkligheten och avsaknad av medvetenhet. Jag tar ändå risken eftersom viss typ av människor använder sina energier till, att i tanke och handling, utföra destruktiva aktiviteter, stölder, våldshandlingar, ekonomisk brottslighet, sprit- och knarkhantering och användning.

Här riktar jag mig ej till någon speciell ålders- eller samhällsgrupp, eftersom ovanstående negativa handlingar ständigt registreras i denna grupp av människor, som är beskrivna av ett flertal psykologer, både inom och utom Sverige. (Människogruppen finns över hela vår jord och i samtliga socialnivåer).

Varför utför nu denna grupp av människor dessa handlingar? Svaret är otrygghet, saknad av lycka och hopp, på grund av svårigheter i barndomen och vuxenvärlden. Varje människa bär ständigt inom sig på rädsla, ängslan, oro, att inte duga, att inte behövas, att inte ha något värde. (Dessa känslor bär samtliga människor inom sig oavsedd grupp).

För att vi människor skall orka möta motgångar, skall vi fått möjlighet att bygga upp så kallad intellektuella minnen från det vi föddes, tills det vi kommer in i den ålder där vi skapar oss en egen kunskap om hur vi skall använda våra lagrade energier, för att erhålla trygghet, lycka och hopp för oss själva och andra människor på vår jord. Vi har skapat oss medvetenhet och kunskap om livet och i vissa delar lärt känna oss själva.

Vad menar jag med intellektuella minnen? Jo, dessa minnen är allt som vi fått lära oss då vi under vår barndom mottog och erhöll våra nödvändiga instruktioner, för våra liv och möjligheter att möta mängder av de svårigheter, som vi alla mött och kommer att möta. Med andra ord så är dessa minnen det absolut viktigaste en människa kan få, och dessa minnen kallas fostran.

Människor som tillhör ovan nämnda negativa grupp är i behov av mycket hjälp och vård. Hur kan de få hjälp? Svaret är utan tvekan i det närmaste omöjligt att ge. Men vi kan tänka oss (om du inte själv tillhör gruppen) att försöka ge något av oss själva i form av förståelse, hänsyn, fostran, ömhet, trygghet, lycka och hopp till dem som är i avsaknad av dessa viktiga egenskaper i sitt medvetande. Den fostran vi fick, var inte den i grunden att hjälpa och stötta de människor, som vi möter på vandringen genom livet. (Har vi glömt något viktigt som vi fick?)

Du som tillhör ovan negativa grupp, och läser detta, kan skriva några rader till NLT och berätta om du tycker att jag har fel. Det är både till nytta för din egen grupp och andra grupper i vårt samhälle, så vi kan hjälpa varandra. All beteendevetenskap beskriver att vi människor bär både ont och gott inom oss. Men om, medvetenheten om livets möjligheter till trygghet, lycka och hopp, är i avsaknad, så styr otrygghet, saknad av lycka och hopp vårt beteende och då har dessa människor svårt att finna stabilitet för de krafter som styr allt tänkande i ord och handling som skall ge mening i livet.

Du som läser detta skall veta att vårt samhälle, till stora delar bebos av människor med medvetet och kunskap om sitt eget liv och andras liv. Dessa människor bär tryggheten, lyckan och hoppet inom sig.

Vi får dagligen möta deras positiva inställning, optimism, kärlek, lycka och tröst. Jag kan med utgångspunkt från detta finna de stora möjligheterna till en samhällsbild där vi alla kan mötas utan att några skall visa sina negativa energier i våldshandlingar, missbruk och förstörelse.

Jag tror på framtiden, men jag förstår de som tvekar. Men det finns mycket inom oss alla som kan skapa det lilla, som kan ändra på en människas stora svårigheter.

Livet är en gåva med ett innehåll som Du själv skapar på Din vandring till slutmålet.

AMATÖRFILOSOFEN

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons