Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Underskott igen hos socialförvaltningen i Falu kommun

Annons

I ett antal insändare diskuteras och ventileras socialförvaltningens kraftiga budgetunderskott och det förs fram olika synpunkter på skälen till detta.

Förslag på ökade tjänstgöringsgrader, utökad personalstyrka, flera enhetschefer och biståndsbedömare tycks vara det saliggörande receptet.

Det grundfundamentala felet var införandet av modellen med biståndsbedömare och verksamhetsansvarig enhetschef, det vill säga en person ska utföra behovet av bistånd och en annan person ska svara för själva utförandet.

I många fall sker bedömningen av biståndet utan kommunikation med verksamhetsansvarige enhetschefen och ibland i form av "julklappsutdelning" för att skydda egen rygg.

När sedan dessa arbetsuppgifter ska utföras blir trycket på enhetschef och vårdbiträden så hårt, att det i många fall resulterar i att enhetschefen "går i väggen" och att vårdbiträdena inte klarar av att ge vårdtagarna mer än det absolut nödvändiga för att klara sin person.

Hur många enhetschefer går för närvarande sjukskrivna helt eller delvis? Och hur många vårdbiträden likaså?

En annan konsekvens blir också, att enhetschefen som ska utföra arbetsuppgifterna inte klarar av trycket/kravet från personalen, utan kallar in extra personal som drar kostnader utanför budgeterade medel.

Sedan tidigare har också inköp, städ och tvätt tagits bort som enskilt bistånd.

Vad är det som en äldre, eller handikappad människa i första hand behöver hjälp med? Jo, just det som togs bort.

Genom denna sagolika åtgärd skulle ett femtontal årsarbetskrafter sparas!

Resultatet blev i stället tvärtom, ökade kostnader för att på mer - och övertid ersätta den personal som plockades bort. För naturligtvis fortsatte personalen att göra inköp åt behövande för det gick ju att "smyghandla" under olika förevändningar i samband med exempelvis promenader med hjälptagaren.

En ytterligare fantastisk historia inträffade, när det anställdes ytterligare fem distriktschefer, fem ekonomer och sju personalmän som skulle hjälpa till att "staga upp" ekonomin.

Att dessa inte är gratis kan ju var och en räkna ut.

De nyanställda distriktscheferna gick sedan snabbt ut i respektive distrikt och började "markera revir".

Här skulle minsann talas om hur verksamheten skulle bedrivas på ett effektivt och nydanande sätt. Det visade sig dock ganska snabbt att kompetensen bland dessa nyskapare varierade högst betänkligt.

En efter en åkte dessa distriktschefer "ut med badvattnet" och tilldelades nya "nydanande" arbetsuppgifter. Förhoppningsvis inte lika förödande som de tidigare.

Vips tillsattes en ny distriktschef som omedelbart precis som sin företrädare började "markera sitt revir" och så snurrade karusellen vidare på samma sätt, medan kvar i rök och damm stod verksamhetsansvarige enhetschefen med personalen och genomförde biståndsutredarens i många fall tvivelaktiga beslut om bistånd.

Var och en med någorlunda sunt förstånd borde kunna räkna ut, att modellen med bedömare och genomförare är ekonomiskt förödande.

För att så kostnadseffektivt som möjligt utnyttja personalen ska det vara en person som svarar för såväl biståndsbedömningen som genomförandet. Naturligtvis även till hjälptagarnas fromma, de som organisationen är till för.

Ett råd till socialnämnden, återgå till den tidigare organisationen och fortsätt inte halsstarrigt framåt med skygglappama på under socialchefen Ulf Johanssons glada tillrop och trumpetstötar.

Under tiden rinner miljonerna i väg från oss skattebetalare.

ANHÖRIG

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons