Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tankar kring åldringsvården i Leksand

Annons

När siffrorna lyser rött i kommunens ekonomi är det neddragningar att vänta, vilket man har full förståelse för men det kanske inte alltid totalt sett ger de minskade kostnader som man tänkt sig.

Jag tänker på det gruppboende för dementa som ska stängas och de vårdplatser som ska minskas i antal. Jag tänker givetvis på personalen som drabbas men främst tänker jag på de boende och i lika hög grad de boendes anhöriga.

I takt med att andelen äldre ökar, ökar även andelen dementa vilket borde med ovanstående neddragning i framtiden ge dementa på de "vanliga" vårdavdelningarna på servicehusen.

Vårdtagare på vårdavdelningarna kommer sannolikt i framtiden att erbjudas hemtjänst i större utsträckning, för att ge vårdplats för de dementa som på grund av sin sjukdom inte kan vårdas i hemmet.

För de dementa är professionellt bemötande av största vikt för att bli trygga, vilket även hjälper anhöriga att handskas med denna "anhörigas sjukdom".

Hemtjänsten måste utökas för att inte bli ännu mera överbelastad. Nu är tanken på återinförande av nattpatrullens jourbilar inte långt borta med flera vårdtagare med större vårdbehov ute i våra byar. Även kommunens konto för bostadsanpassningar lär behöva tillskott.

Om mitt resonemang stämmer kanske att den totala besparingen inte blir så stor, men jag är övertygad om att besparingen i vårdkvaliten för de äldre är mycket stor.

Politiker i Leksands kommun! Gå ut och titta hur dagens verksamhet bedrivs även ur de äldres synvinkel. Det borde ge ett plus i kanten för Leksand.

EN SOM BARA UNDRAR

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons