Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svar till Brita Skedung i DT 17/1

Annons

Beslutet om att flytta ambulansen i Rättvik till Leksand är ett beslut taget i landstingsfullmäktige i juni 2015. Det är en del i den struktur- och förändringsplan som omfattar över hundra åtgärder och som hela landstinget just nu genomför och arbetar med, för att få en ekonomi i balans. Alla delar av struktur- och förändringsplanen är viktiga för att få behålla en hållbar hälso- och sjukvård i Dalarna i framtiden.

En risk-och konsekvensanalys har gjorts gällande flytten av ambulansen. I analysen har syftet främst varit att se till arbetsmiljöperspektivet i den flytt som ska göras. Gällande patientsäkerhetsperspektivet finns detta med i beslutsunderlaget i fullmäktigehandlingarna.

Konstateras kan att invånare i Rättviks kommun kan komma att få vänta något längre på ambulans än tidigare. Dock ser man att nyttjandegraden idag är större i Leksand och nedåt i länet, och med en förstärkt ambulansstyrka i Leksand är analysen att ambulansen kommer att nyttjas i högre grad och komma fler patienter till gagn. Borlängeambulanserna tar frekvent uppdrag mot Gagnefområdet och här kommer en förstärkning av Leksandsambulansen vara positiv.Värt att notera i sammanhanget är också att ambulanssjukvården är en rörlig verksamhet, där den ambulans som är närmast larmet och tillgänglig är den som tar det. Man är alltså inte bunden till den station man tillhör. Sedan i april 2016 är också landstingets ambulanshelikopter i drift vilket vi ser som en komplettering till ambulanssjukvården i Dalarna, och som en del i en mer jämlik och snabb vård för länets invånare oavsett var man bor.

Vi räknar med en besparing på 290 000 kronor/år i och med flytten och får också en besparing i att en reservambulans mindre behövs. Vi kommer dock att ha samma antal ambulanser i drift i länet som innan. Hyreskostnaden i Leksand är beräknad till ca 180 000/år och är inkluderad i summan för besparingen.

Tomas Riman

divisonschef kirurgiska specialiteter

Fredrik Forselius

verksamhetschef ambulanssjukvården

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons