Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvården går med vinst

Annons

Jag hävdar bestämt att rubriken är rätt och riktig.

Liv kan inte värderas i pengar. Lindrad eller botad smärta likaså. Inte heller höjd livskvalitet.

Alla föds vi, alla lever vi och åldras, alla blir vi sjuka, gamla, alla dör vi. Vård och omsorg kan utan pardon anses vara något som hör de mänskliga rättigheterna till. Vi har alltså alla rätt till fungerande vård och omsorg.

Vissa politiker vill inte förstå detta. Man ser på vård och omsorg som en "affärsdrivande verksamhet" med kontoplaner som räknar i kronor och ören och där man bara ser utgiftssidan.

Man räknar alltså bara på det sättet att vård kostar men inte att den ger något!

Betänk då detta. Liv = ovärderligt. Lindrad/botad smärta = ovärderligt. Höjd livskvalitet = ovärderligt. Det är ju vad man får.

Varje gång man räddar ett liv "kostar" det, låt säga, 25 000 kronor men på intäktssidan får man då ett räddat liv = ovärderligt. Ovärderligt minus 25 000 kro-nor ger ett ovärderligt plusresultat, på ett räddat liv.

För, nota bene, har man utgifter så måste man "bokföra" intäkter/inkomster, i detta fall "räddat liv", "botad smärta" och "höjd livskvalitet", poster som i värde är just "ovärderliga".

Vid "bokslutet" får man sedan på tillgångssidan en stor post med ofantligt, ogripbart stort värde: friska botade människor, höjd livskvalitet, värdighet intill döden.

Så enkelt och redigt borde varje människa betrakta sjukvården. Rätt och rättvist.

Vi har tyvärr tillåtit förvirrade politiker att redovisa sjukvård och omsorg som man redovisar resultat i en godisbutik, i kronor och ören, dock med den skillnaden att man inte bokför tillgångar enligt de värden jag nämnt ovan, man bokför bara kostnader, utgifter.

Vi har tillåtit politiker att år efter år ställa höga "sparkrav", skära ner resurser, lägga ner vårdcentraler, bara för att balansera konton i kronor och ören.

I stället borde de ansvariga först kontrollera efterfrågan = vårdbehovet och då konstatera att resurserna inte är tillräckliga och därefter satsa mer pengar på vård och omsorg.

Eftersom, ja vad då?

Jo, varje satsat belopp som räddar liv, botar smärta, höjer livskvaliteten ger tillbaka "ovärderligt"

Vård och omsorg ska i hela kedjan bygga på humanism, etik och moral och vad vi kallar de mänskliga rättigheterna.

Att balansera konton i kronor och ören utan att ta hänsyn till dessa värden som jag betonat är kriminellt.

Låt vård och omsorg "kosta" vad den vill - vi får ändå tillbaka så mycket så att det är just ovärderligt i pengar: liv, lindrad smärta, livskvalitet - där är de värden som räknas.

SVEN LINDH - TEORI

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons