Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverka mera!

Annons

Den enskilda människan får inte komma i kläm på grund av att det finns olika huvudmän för service och vård. Den offentliga sektorn måste använda sina resurser effektivare!

Landstinget och kommunerna i Dalarna har egentligen samma mål och verkar för samma människor.

Samverkan mellan dessa parter har gnisslat genom åren. Det beror för det mesta på förändringar som innebär att kostnaderna flyttas över till den andra parten.

Jag har svårt att förstå att majoriteten i landstinget inte tagit direkt kontakt med kommunerna för att föra ett övergripande samtal om hur de svåra frågorna ska lösas.

Ett sådant samtal borde kunna resultera i ett givande och tagande mellan parterna och folket i Dalarna kan bli vinnare på en samverkan.

Det finns flera områden där landstinget och kommunerna vänder sig till samma människor och där man ibland överlappar varandra eller misshushållar med resurser.

Barn och ungdom med fysiska eller psykiska problem, äldre, människor med sjukvård i hemmet, missbrukare, akuta sjukdomar, människor med relationsproblem eller problem med sin livssituation som är i behov av samtal och rådgivning, människor med psykiska problem, de nya stressrelaterade sjukdomarna och förebyggande hälsovård.

Det här berör kommunernas skolsköterskor, ungdomsmottagning, familjerådgivning, individ- och familjeomsorg, äldreomsorgen, räddningstjänst och hemtjänst samt landstingets barn- och ungdomspsyk, barnsjukvård, kuratorer och psykologer, psykiatrin, hemsjukvård, ambulanstjänst, sjukvård på grund av missbruk, geriatrik, primärvården och folkhälsorådgivarna.

Ja, det finns säkert flera områden där man tangerar varandras verksamheter och där man kan finna effektivare lösningar tillsammans.

Det finns bra exempel på samverkan mellan olika offentliga aktörer. Ett exempel är de familjecentra som nu växer upp i kommunerna där föräldrar kan få stöd i sitt förädraskap. Men det händer att människor faller mellan stolarna på grund av skilda huvudmannaskap.

Vi måste utgå från människors behov och se hur man bäst kan stödja dem i samverkan mellan olika aktörer.

ELISABETH LINDÉN BRANDT

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons