Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så lika spelvillkor som möjligt

Annons

Det beror naturligtvis på flera saker, exempelvis den alltid lika svåra uppgiften att uppifrån försöka sälja något nytt och främmande, men enligt min mening beror det framförallt på att det bara är hotbilderna vid ett ja som finns med i debatterna.

Nej-sidan har lyckats att klistra fast några negativa konsekvenser av ett ja och underförstått så har det accepterats att ett nej skulle innehålla en frånvaro av dessa konsekvenser. Ett ja jämförs med ett ideal som inte finns. Låt mig ta några exempel.

1. Europas folkvalda kommer överens om lösningar på ett antal problem, det är rimligen en civiliserad och god ordning, men enligt nej-sidan är EU och EMU ett eliternas projekt och därmed något dumt. Ja visst är det "eliterna", ett antal nationella företrädare (givetvis ofta maktmanipulatörer som vår egen Göran P) som tillsammans har gjort nationellt övergripande överenskommelser. Men ska vi ha någon annan ordning för att göra upp om våra förbindelser med Europas stater?

Det menar givetvis inte nej-sidan, men de slipper undan frågan om alternativ till att Europas stater träffar överenskommelser. Rimligen borde det vara frågan om valutasamarbetets för- och nackdelar vi ska diskutera och då inte avfärda samarbetet bara för att förslaget kommer från fel avsändare, en "elit".

2. Vår ekonomiska självständighet kan bara erövras av oss själva och den gynnas av att vi har så lika spelvillkor som möjligt men nej-sidan säger att självständigheten förloras om vi säger ja 14 september.

Sanningen är ju den att vi är inte ekonomiskt självständiga vare sig nu eller sedan oavsett ja eller nej. Det är precis som med den egna plånboken, om min egen ekonomi är stark så har jag eget beslutsutrymme. Om jag däremot som Sverige har dragit på mig en skuld på ett tusen två hundra miljarder kronor och är extremt exportberoende så har jag betydligt mindre egen makt.

Maktproblemet är således vårt eget.

För den skull är det givetvis inte oväsentligt om vi får hjälp eller inte med vårt eget. Svenskt näringsliv, LRF, svensk handel och svensk turism vill alla ha ett ja därför att de inte vill ha sämre konkurrensvillkor än deras medtävlare i EMU-länderna har.

På vilket sätt ökar vår ekonomiska självständighet om de sämre konkurrensvillkoren består? Nejsidan har hittills sluppit svara på den frågan.

3. Möjligheten att bevara svensk välfärd gynnas av stark egen ekonomi och bra konkurrensvillkor gentemot länderna inom EMU, men enligt nejsidan så ökar arbetslösheten , särskilt för kvinnor i offentlig sektor , därför att EMU-samarbetet tvingar fram en skatteharmonisering som skulle tvinga ner Sveriges höga skatter så att mycket stora nedskärningar skulle framtvingas.

Jag är övertygad om att detta är en risk vid både ja och nej, i takt med alltmer internationaliserad ekonomi. Hittills ser vi både lågskatte- och högskatteländer inom EU, men risken finns. Men hur kan det komma sig att Sveriges vänsterregim har befriat landets miljardärer från förmögenhetsskatt långt innan EMU-folkomröstningen var påtänkt? Jo därför att s, v och mp har värderat att det inte går att hålla miljardärerna "inlåsta" i Sverige. Även vid ett nej lever vi i en ekonomisk riskmiljö, men nejsidan slipper tala om risken för skatteharmonisering. Nackdelarna med ett utanförskap kan tvinga fram än större krav på skattesänkning, när nackdelarna ska kompenseras.

Vårt lands huvudproblem är inte alls ja eller nej den 14 september, det är den demografiska utvecklingen, allt fler pensionärer i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder och hur ekonomin för detta ska ordnas och det faktum att vi inte förmår omsätta i företagande våra fortfarande mycket goda forskningsresultat och många patent. Men sett i detta perspektivet tål vi inte några konkurrensnackdelar jämfört med våra konkurrenter inom EMU. Därför röstar jag ja den 14 september.

ULRIK LINDGREN

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons