Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK: Inte sanslöst att påstå att Sverige nästan var avskogat 1850

Annons

Det känns trist att Naturskyddsföreningen och Sveaskog inte kan närma sig varandra i synen på avverkning och bevarande av skog. Men egentligen är det väl Skogsstyrelsen som är utsedd att i första hand tolka lagen och fatta besluta kring eventuell avverkning. Alla markägare måste lämna in anmälan om slutavverkning till Skogsstyrelsen för granskning. Varken naturskyddsföreningen eller markägare har tolkningsföreträde.

Så till Naturskyddsförningen och de så kallade ”huvudlösa historiska osanningar” som de i debattartikeln som publicerades i DT den 11/11 menar att Sveaskog gjort sig skyldig till:

LÄS MER: DEBATT: Jo, Sveaskog avverkar skog med rödlistade arter – och ljuger om skogens tillstånd

Man säger att Sveaskog gör en sanslös historiebeskrivning genom att via en representant påstå att Sverige nästan var avskogat omkring 1850. Men i mitt tycke kan detta påstående vara korrekt i vissa avseenden och i vissa delar av landet även om miniminivån infann sig några decennier senare.

Från Bergslagsområdet och söderut var vid 1850-talet skogstillståndet undermåligt efter storskalig exploatering för gruvdrift (ved och kol) och sågverkens behov. I Norrland fanns ännu relativt stora skogar som var relativt orörda men det var en tidsfråga innan sågverksexpansionen nådde dessa trakter varpå man effektivt avverkade främst de grövre träden och lämnade resten åt sitt öde. Efter sågverken kom det nya intresset  för massaved att ytterligare öka trycket på råvara från skogen.

I Sydsverige hade stora arealer skog avverkats för att tillgodose matbehov inom en växande befolkning. Beten av getter, får och nötboskap skapade stora arealer av ljunghedar inom exempelvis Halland, Bohuslän och Västergötland. Skogen var kring sekelskiftet på många håll borta. Svält och arbetslöshet var en viktig orsak till emigrationen till Nordamerika.

LÄS MER: REPLIK: Som statligt bolag måste Sveaskog ta hänsyn till fler intressen än biologisk mångfald

År 1905 kom så vår första skogsvårdslag med krav på återföryngring efter avverkning. Diskussioner om rödlistade arter existerade inte utan målet var att få tillbaka den skog som funnits. Så småningom och efter stora insatser från skogsbruket lyckades detta och många avverkningar i dag görs faktiskt inom skogar som återbeskogats för omkring 100 år sedan av dåtidens markägare.

Jag kan varmt rekommendera Naturskyddsföreningen att studera Lars Kardells böcker.

 Tord Halvarson, också inventerare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons