Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda skogens liv!

Annons

I Skogsstyrelsen remiss för miljömålet Levande skogar, står att läsa:

"Miljökvalitetsmålet bedöms inte kunna nås till år 2020, särskilt då komponenten om att bevara biologisk mångfald. Skogens biologiska mångfald är till viss del fortsatt utsatt för utarmning. Avverkning av skogar med mycket höga naturvärden förekommer i viss mån, men även fortsatt bristfällig hänsyn vid föryngringsavverkning påverkar mångfalden negativt. Ett flertal vanliga skogslevande arter minskar.

Beträffande hotet mot enskilda skogslevande arter är föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter."

Ett exempel på det som Skogsstyrelsens remiss ovan beskriver är Gärdån i Lima. Området är på cirka 40 hektar och består av blandskog av gammal tall och gran. Lima besparingsskog planerar att avverka detta skyddsvärda naturskogsområde i augusti, direkt efter semestrarna.

I det avverkningshotade området finns ett flertal rödlistade arter som i sig är hotade och som dessutom signalerar höga naturvärden. Några av dessa arter är rosenticka, lappticka och tretåig hackspett, arter som är helt beroende av gammal skog. Skogen hyser träd i alla åldrar och rikligt med död ved, en förutsättning för många arters överlevnad.

Naturskyddsföreningen Dalarna och Fältbiologerna kräver ett omedelbart stopp för avverkningsplanerna i området. Områden som detta blir allt mer sällsynta i Dalarna. Det som finns kvar måste sparas!

Rolf Lundqvist

Linnea Helmersson

Naturskyddsföreningen

Dalarnas skogsnätverk

Fältbiologernas skogsnätverk

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons