Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till Ludvika kommun

Annons

Det har nu gått fem månader sedan Social- och utbildningsförvaltningen (SUF) presenterade sin skrivelse "Lokaler eller personal" där man föreslår att kommunen avvecklar ett antal skolor.

Fyra av skolorna, Fredriksberg, Sunnansjö, Håksberg och Saxdalen, ligger i byar.

I de fallen innebär en avveckling en stor försämring för elever och föräldrar, är direkt avgörande för byns framtid och försämrar en möjlig inflyttning till kommunen.

Vi anser att Social- och utbildningsnämnden borde ha genomfört en grundlig beredning i frågan innan man skickade den vidare till kommunstyrelsen. SUF anser att frågan om en avveckling av vissa lokaler är "odiskutabel". Detta påstående är mycket märkligt, eftersom det är kommunstyrelsen som har att avgöra frågan, vilket inte borde ske utan ingående diskussioner.

Att avveckla en väl fungerande skola, med en bra yttre miljö, som den i Saxdalen och i stället skicka 60 barn i åldrarna 6 till 12 år med buss är en främmande tanke för oss och borde vara det för en kommun som blivit utsedd till "En trygg och säker kommun". Att samla så många barn i så spridda åldrar för att vänta på bussar kommer att skapa oro för många barn och föräldrar. Många av barnen kommer också att behöva skolskjuts till och från samlingsplatsen.

För att säkerställa att frågan blir ordentligt förberedd inför ett eventuellt beslut har vi arbetat med frågan sedan oktober. Fram tills nu ha vi granskat kostnader och prognoser, försökt att hitta lösningar för att möta ett eventuellt vikande elevunderlag och tagit fram idéer för att på ett konstruktivt sätt belysa situationen.

Vi har nu kommit till ett läge där vi har så mycket kunskaper att vi kan föra en konstruktiv dialog. Den dialogen har också påbörjats. Personalen vid Saxdalens skola har också tagit fram förslag med utgångspunkt från SUF:s prognoser. Resultatet finns i skrivelsen "Vision för Saxdalens rektorsområde, 2003 till 2008".

I SUF:s skrivelse fastslår man att "hyresproblematiken kan endast bemötas med att skolor avvecklas".

Är inte det att välja en enkel väg? Borde inte första steget vara att sänka kostnaderna utan att försämra i verksamheten.

Ett exempel: I Saxdalen är installation av en värmepump ganska enkel. Återbetalningstiden är kort och en halverad värmekostnad är inte orealistisk. Tillsammans med en flytt av biblioteket till skolan för att bereda plats för kvartersgården ger det en besparing på minst 120 000 kronor per år. Enligt SUF:s sätt att räkna möter den summan en nedgång med 12 elever.

Titeln på SUF:s skrivelse är "Lokaler eller personal". I beräkningen för Saxdalens skola blir merkostnaden för skolskjutsar i samma nivå som driftskostnaderna för skolan. För att få en besparing så pekar man trots titeln på en minskad personalkostnad. Hur man kommit fram till den minskade personalkostnaden redovisas inte.

En ändrad personalkostnad kommer att finnas oavsett vilken skola man avvecklar så den borde inte finnas med när man försöker motivera vilka skolor som ska avvecklas.

Det är ingen djärv gissning att den senaste tidens olyckor med bussar kommer föra med sig hög-re krav på säkerhet och därmed ökade kostnader. Olyckorna väcker också tanken att vi borde minimera transporter med buss, men risker har i likhet med trivsel och trygghet inte någon kolumn i en budget.

Det är viktigt att alla som kan påverka vår skolas framtid har rätt information. Medias säljande rubriker ger ofta en negativ bild som är svår att sudda bort. SUF:s beskrivning måste också ifrågasättas.

En förutsättning för en helhetsbild är ett besök på skolan.

I Sverige har vi haft en politisk tradition att offensivt angripa problem och många kommuner följer den traditionen genom att utveckla byar och byskolor för att öka inflyttningen till sin kommun. Ludvika kommun måste ta vara på den chansen.

Vi vill medverka genom att fortsätta engagera oss för att hitta lösningar för Saxdalens skola, andra byskolor och en levande landsbygd.

ARBETSGRUPPEN FÖR SAXDALENS SKOLA

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons