Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om Ludvika lasaretts framtid

Annons

Berndt Ekström ställer i en debattartikel den 8 juli ett antal relevanta frågor angående framtiden för Ludvika lasarett.

Låt oss för vår del begagna tillfället för att göra några tydliga positionsbestämningar inför det kommande valet. Dels beträffande sakfrågan om lokalutnyttjandet vid lasarettet, dels den politiska situation frågan implicerar. Sakfrågan först. Vid Driftstyrelsens möte den 10 juni fanns ärendet med under rubriken "Närsjukvården Västerbergslagen, Vägledningsbeslut utifrån ett lokalperspektiv".

Det finns skäl att citera beredningstexten för att motiven för förslaget skall framgå tydligt. Den lyder:

"Under 1997-98 genomfördes en grundläggande analys av verksamheten och lokalutnyttjandet vid Ludvika lasarett. Detta med anledning av den omstrukturering som genomfördes och därmed ett antal tomma lokaler som följd. Det rådde 1998 en alltför stor osäkerhet om vilken verksamhet som skulle bedrivas inom lasarettets lokaler, vilket innebar att det inte fanns underlag för beslut.

En förstudie har genomförts under våren 2002 för att åter se över dispositionsplanen för sjukhuset. Det föreligger ett klart behov att samordna verksamheten inom närsjukvårdsområdet, både personellt och lokalmässigt för att nå synergieffekter i vårdkedjearbetet.

Det krävs ett förändrat lokalutnyttjande för att samordna verksamheter som i nuläget finns organiserade både inom primär- vård och sjukhusvården:

- Sjukgymnastik, arbetsterapi.

- MVC, BVC.

- Tillgång till distriktsläkare vid akutmottagningen dagtid.

- Översyn av primärvårdens utbud inom tätorten Ludvika".

Driftstyrelsen beslöt enligt förslaget med den ändringen att vi ville se utredning och förslag färdigt till den sista december 2002, ej mars 2003.

Kommentarer. Det finns all anledning att välkomna en översyn av lokalutnyttjandet vid lasarett-et. Självfallet skall verksamheten där bedrivas så rationellt som möjligt. Så långt bör alla vara överens. Det är sedan de intressanta sjukvårdspolitiska ställningstagandena kommer som Ekström helt riktigt påpekar. Vi är för vår del inte det minsta förvånade över att man i ett alternativ utgår från att dagkirurgin läggs ned och att HIVA - platserna utgår samt att som en följd narkosläkarverksamheten försvinner. Ty, detta är vad en riktning av administratörer, läkare och politiker alltid velat se! Detta framgår av bland annat de senaste årsberättelserna från verksamhetsansvariga med flera.

Under nästan varje år under vår tid i majoritet i landstinget fick vi tillbakavisa dessa förslag. Därför är det på något sätt logiskt att de nu dyker upp igen.

Lika logiskt bör det vara att de politiskt ansvariga nu inför en valrörelse talar om var de står beträffande de små lasarettens framtid.

Från centerpartiets sida anser vi att det tagit alldeles för lång tid att bestämma inriktning för framtiden vilket medfört att lokalfrågorna legat i malpåse fyra-fem år för länge. För detta har den nuvarande majoriteten det fulla ansvaret.

Vi i centern kan inte acceptera ett borttagande av dagkirurgin, HIVA-platserna eller narkosläkarverksamheten. Tvärtom! Det tydligaste resultatet av den Bergslagsutredning om sjukvårdsbehovet som vi tog fram för ett par år sedan visade på ett ökande behov av insatser, både förebyggande och behandlande, för just hjärt-kärlsjukdomar. En bra närsjukvård skall innefatta detta.

Nu är rätt tillfälle att diskutera innehållet i framtidens vård i Västerbergslagen. Ovanstående inriktning anser centern skall ligga till grund för lokalanvändningen. Vill socialdemokraterna och vänstern satsa på alternativ tre i utredningen får de en politisk strid om detta! En väg måste uteslutas. Att inte ge besked nu - före valet!

Det finns förvisso mer att göra för de mindre lasaretten. Bemanningsfrågorna är avgörande. Inte minst därför måste tydligheten om framtiden stå i centrum för politikerna. Förhalandets frid är förbi för dem som vill påverka.

Det framtida mindre lasarettet måste bjuda något extra för sin personal vad gäller driftsformer, möjligheter att utveckla sin verksamhet. Därom är vi övertygade.

Skillnaden i optimism mellan Fagersta och Ludvika lasarett är slående. Tyvärr inte till Dalasid-ans fördel. Västmanlänningarna har nu gjort det som centerpartiet i princip föreslog 1994!

Det är närmast tragiskt att nytänkandet alltid skall föregås av en kris innan en bredare krets kan ta till sig dessa idéer. I dag bör Landstinget Dalarna kunna svälja prestigen och förutsättningslöst se på vilka områden man kan samverka omkring. Vi menar att lasarettsvårdens innehåll inte skall uteslutas från en sådan prövning vilket hittills varit fallet genom politiska direktiv. Törs man tänka tanken på ett Bergslagssjukvården AB utanför Västmanland?

I lokalfrågan har nu moderater och centerpartister givit besked var de står. Dags för s och v att kliva fram ur busken. Före valet!

GÖRAN ENGSTRÖM OCH GUN ANDERSSON (C)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons