Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nollvisionen - en vision om noll vision

Annons

Vägverket presenterar vid sitt årliga möte en idé för att uppnå sin nollvision.

Den här gången har verket kommit på den briljanta idén att genom användning av cykelhjälm så kommer det svenska folket att bli säkrare och färre tragedier utspelas längs med Sveriges transportleder. Kanske redan från 2005.

Kanske det vore dags för andra statliga verk att se över övriga olycksfall.

Alla olyckor som sker i hemmet, inför hjälmtvång hemma. Halkolyckor på vinter, inför gånghjälm samt halkskydd för skor. Det är redan obligatoriskt med vinterdäck så varför inte samma regler för cyklar och fotgängare?

Vid 18 års ålder anses man mogen att besluta om tobaksanvändning samt att rösta. Man har även rättigheten att få ta körkort för bil. Vid 20 års ålder är man redo att få handla på Systembolaget.

Både rökning och alkoholkonsumtion har historiska orsak-er, redan de gamla grekerna använde sig av jästa drycker och tobaken har vi andra folkslag att tacka för. Båda "glädjeämnena" är kända för att orsaka sjukdomar som allvarligt påverkar folkhäls-an. Fler människor dör i alkohol- och tobaksrelaterade sjukdomar än av cykelolyckor (ungefär 5 000 skador per år inrapporterade).

Dock är det få kulturer som har använt sig av cykelhjälm, så rent historiskt sett är användningen av cykelhjälm en avsaknad av en rättighet utan historia.

Sverige kommer antingen att förlöjligas i den politiska debatten i Europa då staten inte vågar tro på att gemene kvinna/man kan ta sitt egna ansvar för säker färd.

Eller så kommer Sverige att höjas till skyarna för den största trafiksäkerhetshöjande åtgärden i världshistorien.

Men, tänker man till lite om det här med att bli myndig så är det med största tveksamhet om det kommer att ha nån betydelse i framtiden eftersom allt av intresse ändå kommer att vara förbjudet.

I den svenska trafiken färdas dagligen människor vars promillehalt överskrider gränsen för nykterhet.

Hastigheterna ökar längs med vägarna och nonchalansen är ett faktum.

Trafikmiljön hårdnar och aggressivitetsfaktorn är hög. Hårdare straff för onyktra bilister och bättre kontroll längs med vägarna av fortkörare vore önskvärt.

Trafikbeteendet bör förändras snarare än hastigheten. I dagsläget med moderna bilar och bra vägar kan man köra fortare och ändå säkert. En sänkt hastighet kan leda till fler olyckor eftersom det ofta leder till en ojämnare trafikrytm, några kommer att följa gällande hastighetsbegränsning men fler (än tidigare) kommer att överskrida gällande begränsning.

Begränsning är egentligen fel ord då bestämmelserna snarare pratar om en rättighet att färdas i en viss hastighet, utifrån gällande väglag (vilket många feltolkar). Bilförare som underskrider gällande rättighet orsakar även de problem då fler gör farliga omkörningar för att hävda sin rätt att till exempel färdas i 90 när framförvarande fordon färdas i 70 kilometer i timmen.

Försök för ungefär 10 år sedan med sänkt hastighetsgräns från 110 till 90 kilometer i timmen vis-ade sig orsaka fler dödsolyckor!

I de flesta fall är det inte några egentliga skador att prata om vid en eventuell krock mellan två cyklister, detta inträffar inte särskilt ofta då hastigheterna är låga.

Där olyckorna sker är det bilister som är inblandade, uppmärksamma, och olyckan är ett faktum.

Faktum är att Sverige inte är anpassat för färd med cykel, eller till fots för den delen.

Det bilburna samhället ges alltmer utrymme, när byggdes det ordentliga cykel- och gångbanor för dem som väljer att i friskvårdssyfte gå eller cykla? En del orter, som till exempel Ludvika, anses ligga ganska långt framme på den här punkten.

Nu kan man säkert cykla från Grängesberg till Ludvika, inom stan och vidare. Vägverket borde se på Ludvika som en föregångare!

Visionen, det vill säga framsyntheten i Sverige måste öka och vi måste se framåt. Att tvinga något på dem som sällan är skuld till olyckor är att se bakåt.

Satsa hellre pengar från nollvisionsprojektet på att skapa en trafikmiljö som är säker för oss alla.

Ser hellre att vi som trafikanter koncentrerar oss på att köra bil på ett säkert sätt och tar hänsyn till andra trots att de inte alltid gör rätt.

En olycka händer så lätt och vem av oss följde inte hastighetsgränsen vid den inträffade olyckan...

Den personliga friheten att själv få välja torde väga högre än myndigheternas avsikt att påtvinga ett beteende. Fast, i dag är vi uppfostrade till att inte behöva tänka själva.

HOLGER LINDERLÖV

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons