Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej - jägarna står inte över lagen

Annons

Svar till Etisk djur- och naturvän:

I mars 200l beslutade Sveriges riksdag att anta en nationell rovdjurspolitik. Enligt denna skall en begränsad jakt på lodjur kunna tillåtas såväl inom som utanför renskötselområdet. När skyddsjakten på lodjur har ifrågasatts av EU-kommissionen har regeringen klart uttalat att skyddsjakten bör fortsätta.

Naturvårdsverket är den myndighet som beviljar skyddsjakt. I årets beslut skriver verket att ett uttag på beviljade 109 lodjur i Sverige utgör mindre än hälften av den beräknade årliga tillväxt-en på cirka 300 djur.

Skyddsjakten på lodjur är således noga kontrollerad. För att få ett underlag för beslut om jakt har Jägareförbundet under närmare ett decennium organiserat återkommande inventeringar. Det har funnits spårkontrollanter och stickprovskontroller av oberoende experter.

Från och med i år har länsstyrel-sen ansvaret för inventering och kontroll. Länsstyrelserna har gett i uppdrag åt Jägareförbundet och andra intresseorganisationer att genomföra inventeringen.

I Dalarna har en enhällig viltvårdsnämnd tillstyrkt ungefär dubbelt så stor avskjutning som Naturvårdsverket har beviljat. Är det inte rimligt att ta hänsyn till olika intressen?

Vi jägare anser att det skall finnas lodjur inom i stort sett hela landet men vi tycker också att lodjuret liksom många andra viltarter skall kunna jagas. Ni som ifrågasätter lojakten bör komma ihåg att lodjuren på vissa håll är ett problem för såväl rennäring som fårnäring. Antalet lodjursdödade får har ökat under senare år, inte minst i områden där lodjuret bidragit till att reducera rådjursstammen.

ROLF BRITTAS, JÄGAREFÖRBUNDET, DALARNA

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons