Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderat med politiska Guldbyxor

Annons

Rolf Gunnarsson, moderat, lovar guld och gröna skogar om moderaterna får regeringsmakten i valet. Exempelvis genom att sänka skatten med 230 miljarder kronor till år 2010.

Inte ett ord har Gunnarsson nämnt om var dessa pengar finns eller vilka områden som drabbas om detta förverkligas.

Rolf Gunnarsson har i återkommande insändare också talat om

20 000-22 000 människor i kö till vården, men inte med ett ord nämnt att cirka 15 000 av dessa inom en tre månads period kommer att få vård och att det sedan är nya patienter som ersätter dessa. Naturligtvis är socialdemokraterna inte nöjda med detta.

Därför kommer socialdemokraterna att sätta in åtgärder för dessa 5 000 som får vänta längre än tre månader.

Gunnarsson skriver i en insändare i Nya Ludvika Tidning den 10 juli och om den del av landstingets pengar som används till annat än sjukvård. I ett moderatstyrt landsting kommer pengarna att användas enbart till sjukvård. Här slarvar Gunnarsson med verkligheten. Om moderaterna flyttar över all verksamhet som inte är sjukvård på annan huvudman så sker detta genom skatteväxling.

Med andra ord, inte en krona har Gunnarsson tillfört verksamheten med denna åtgärd. Eller blir det som i Stockholms moderatstyrda landsting där inga budgetramar gäller, idag 3-4 miiljarder över budget. Hur löser moderaterna detta underskott?

Och som dessutom förmodligen kommer att öka under året. I varje fall inte med sin skattesänknings politik, men kanske genom att låta andra landsting få ge skattesubvention och sänka sina verksamheter?

Den 12 juli återkommer Gunnarsson med ytterligare påståenden. Gunnarsson ondgör sig om skolans och barnomsorgens värld, men inte ett ord om vad moderaternas vill göra annat än att sätta in mera betyg.

Socialdemokraternas skola; vi är inte helt nöjda med skolans verksamhet och har därför infört en kvalitetskontroll med uppföljning och en egen utvecklingsplan för varje elev med ett klart mål att eleverna skall lämna grundskolan med godkända betyg. För att nå dit kommer socialdemokraterna, om vi får förtroendet, att satsa 5 miljarder fram till år 2006 för att anställa 15 000 nya lärare och specialister för barn med särskilda behov.

Vår rädsla här, är att om moderaterna får styra med sin motion 2001/02:m021, "Den ekonomiska politiken" (kapitel 8:10) att sänka anslagen till kommunerna med 9,8 miljarder vilket motsvarar 30 000 vuxna i skolan och ett totalt underskott för kommunerna med 45 000 vuxna i skolan om moderaterna får styra.

I barnomsorgen har maxtaxan införts vilket innebär att om en förälder med en månadsinkomst upp till 10 000 kronor betalar 0 kronor, tjänar densamma 14 000 kronor.

Gunnarsson kritiserar även polisen och rättsväsendet.

Minskad brottslighet? Då behövs stenhårda tag mot brotten i sig, men också mot de fundamentala orsakerna. Vårt löfte till väljarna: ökat antal poliser, ökat stöd till brottsoffren, bekämpning av brottens orsaker, samt mera pengar till rättsväsendet.

Gunnarsson oroar sig även för ohälsan i arbetslivet, det är bra att han gör det, för högern representerar väl arbetsgivare och dess kapitalägare och kan därmed medverka till en bra arbetsmiljö och hälsa för löntagarna.

Ingen skall behöva slitas ut.

Människor måste få mer inflytande på jobbet, kortare arbetstider och bra företagshälsovård. Allt för att motverka ohälsan. Kampen har startat genom att vi socialdemokrater tänker genomföra ett elvapunktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Vi vill anställa fler i skolan, vården och omsorgen, se över lönerna och ge arbetsgivarna större ansvar för ohälsan på arbetsplatsen.

Gunnarsson har fått telefonsamtal från väljare om ekonomi för en ensamstående mammor, pensionärer som inte har råd att laga sina tänder och jordbrukare som väntat i 13 månader på en höftleds operation.

Socialdemokraterna är absolut inte nöjda med sådana uppgifter

Vi säger att det viktigaste för att minska klyftorna är att rminska arbetslösheten. När arbetslösheten ökar sorteras människor bort på grund av kön, etnisk bakgrund, ålder och funktionshinder. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera.

Vi vill arbeta för att varje människa skall kunna leva på sin lön vid heltidsanställning. Vi vill även höja taket i a-kassan.

Äldre ska inte behöva oroa sig över framtiden. Alla har rätt till en bra ålderdom. Om vi socialdemokrater får styra i kommande valperiod vill vi anställa mer personal i äldreomsorgen. Vi vill införa ett äldreförsörjningsstöd, fortsätta förbättra för pensionärer med knappa marginaler. Detta betyder att alla som fyllt 65 år och bor i Sverige i dagens prisbasbelopp får en bokostnad som uppgår till högst 5 700 kronor i månaden. Levnadsbeloppet för en ensamstående ska vara 3 979 kronor i månaden och för gifta eller sambor 3 333 per månad.

Dessutom har vi infört (1 juli i år) ett högkostnadsskydd inom äldreomsorgen som betyder en garanterad summa för personliga behov.

Inom sjukvården skiljer sig verkligen ideologierna åt. Människovärde eller marknadsvärde?

Inom sjukvården står skilda synsätt mot varandra. På ena sidan står idén om en allmän vård och omsorg där sjukvård ges efter behov, inte efter storleken på plånboken.

På andra sidan står idén om att vården bör utvecklas efter marknadens principer, då riskerar vi att privata försäkringar avgör vilken behandling den sjuke har rätt till.

För oss är valet enkelt. Människovärdet är alltid viktigare än marknadsvärdet.

Därför vill vi satsa 9 miljarder under 4 år för att förstärka vårdcentralerna, äldreomsorgen och psykiatrin. Utöver detta satsar vi ytterligare nästan 4 miljarder under 3 år för att arbeta bort köerna.

Vi vill också förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda inom vården.

Vi kommer att införa en nationell vårdgaranti som innebär att det inte skall vara någon väntetid för att komma i kontakt med vårdcentralen. Att vi ska få träffa en läkare inom sju dagar och att efter diagnos få behandling inom tre månader.

Detta skall vara genomfört inom tre år. Som ett första steg mot detta införs ett högkostnadsskydd för äldre från 1 juli i år. Högkostnadsskyddet innebär att den som fyllt 65 inte skall behöva betala mer än 7 700 kronor för protes eller implantat.

Moderaten Gunnarsson vill i motionen om "Den ekonomiska politiken" minska det statliga bidraget till landstingen med 4,2 miljarder vilket motsvarar ungefär 12 000 sjuksköterskor. För vårt landsting i Dalarna skulle det innebära cirka 130,5 miljoner kronor mindre i budgeten, vilket motsvarar 370 sjuksköterskor.

För mig som socialdemokrat är valet lätt. Frågan kvarstår dock, Gunnarsson, hur blir det för Dalarnas kommuner och landsting om moderaterna bland annat tar bort skatteutjämningen, det vill säga att kommuner med hög tillväxt inte längre ska bidra till övriga kommuner? Och vilka områden drabbas när moderaterna sänker skatten med 230 miljarder?

Kjell Stenberg, s,
Grängesberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons