Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med begränsade resurser valde vi en annan väg

Annons

Svar till "Har kulturchefen inget ansvar".

I torsdagens tidning, 14 februari, uttrycker Susanne Lazar, kulturansvarig på Kommunal i Dalarna, sin besvikelse över att vi på kulturförvaltningen inom Falu kommun, inte anammade ABF:s och de fackliga organisationernas önskemål med en kontaktperson till bokombuden ute på arbetsplatserna.

Jag kan förstå att Susanne reagerar på att ha fått ett nej i frågan. Jag hade säkert själv känt mig besviken om jag vore i hennes situation. Det är viktigt att på olika sätt stimulera till läsning och andra kulturella aktiviteter - och det gäller alla samhällsklasser och åldrar.

Och det är just det vi arbetar med inom Kulturförvaltningen här i Falun. Men, vi har valt att använda andra metoder.

För cirka åtta år sedan beslöt vi, efter moget övervägande, att lägga ner den arbetsplatsutlåning som vi själva hade startat några år tidigare. Skälen var att intresset från målgruppen ute på arbetsplatserna var för lågt.

När företagen också drog in sitt stöd samtidigt som kulturnämnden, i likhet med alla andra kommunala nämnder, drabbades av hårda besparingskrav växte så småningom beslutet fram att satsa på andra vägar för att nå ut med möjligheten att låna böcker.

Bokombuden, i den form idén presenterades, syntes oss vara en ny tappning av den gamla arbetsplatsutlåningen. Vår bedömning var att vi inte har resurser att ompröva vårt tidigare beslut.

Inom Falu kommun har vi valt att satsa på en ökad tillgänglighet till biblioteken. Trots kommunens utseende med tätorter och glesbygd har i dag alla kommuninvånare ett bibliotek i sin närmiljö. Vi har satsat på ökat öppethållande och ökad fysisk närhet till boklån.

I dag har vi en bokbuss med cirka 100 hållplatser inom kommunen.

Vi har åtta kommundelsbibliotek och vi har ett stadsbibliotek som kommer att genomgå en mycket spännande utveckling framöver. Allt för att öka tillgängligheten och servicen mot kommuninvånarna i Falun.

De senaste åren har vi byggt tre nya kommundelsbibliotek, i Enviken, Bjursås och Sundborn. Och om ett år invigs det nya biblioteket i Grycksbo.

Inom kommunen har vi begränsat med resurser och det innebär att man måste välja väg.

Vi har valt vägen med att låta biblioteken finnas på kommuninvånarens hemmaplan. Och, av allt att döma har detta varit en bra satsning.

Utlåningen har under 1990-talet ökat från 6,8 till 10,4 lån per invånare och år. Det betyder en total utlåning av 563 000 volymer.

I den bästa av världar skulle vi givetvis vilja göra mer. Men vår valda väg är att satsa på folkbiblioteken. Folkbiblioteken är folkbildning.

ANDERS LUNDGREN

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons