Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Majoriteten vill ha det gamla förslaget

Annons

Svar på Lars-Urban Heljes insändare i FK 28 januari angående riksväg 71 Tandö-Bu.

Lars-Urban gör ett försök att korrigera Hans Unander i hans påpekanden angående Vägverkets nya förslag på vägsträckning mellan Östra Tandö och Bu. Men hans försök till "korrigeringar" är direkt felaktiga .

"Hans Unander skriver att han hoppas att Vägverket i samverkan med bland andra de berörda människorna ska kunna komma fram till en lösning som passar majoriteten?".

Här är Hans Unander helt korrekt informerad då den absoluta majoriteten av befolkningen som berörs av vägsträckningen förespråkar det gamla förslaget att följa gamla järnvägsbanken från Östra Tandö till Risätra.

Som grund för detta påstående har vi namnunderskrifter från en förkrossande majoritet av berörda människor längs den föreslagna vägsträckningen.

Lars-Urban skriver också helt felaktigt att "Unander skriver att regeringen hittade tidigare okända kultur- och naturintressen i området." I artikeln som Lars-Urban refererar till är detta inget som Hans Unander sagt utan skrivit i artikeln som allmän information av journalisten och feltolkat.

Jämförelsen med Äppelbo och Björbo anser vi också är helt felaktig då dessa byggen skett i direkt anslutning till byarna men på andra sidan.

I Heljes förslag kommer vägen långt från byarna som därmed riskerar att snabbt "glömmas bort".

Den majoritet av berörda som vi inom en nyligen sammansatt kontaktgrupp anser oss representera, vill få länsstyrelse och vägverk att ompröva sitt ställningstagande och bygga vägen där det "sunda förnuftet" säger.

Det gamla förslaget att följa den gamla järnvägsbanken följer en befintlig gammal transportled och någon ytterligare uppdelning av landskapet sker ej.

Befintliga vägen kan därigenom användas för blandtrafiken med både gång-, cykel- och biltrafik. Vi får i princip all bebyggelse samlad öster om vägen och vi kan lugnt och säkert transportera oss mellan varandra.

Det förslag som Vägverket tillsammans med länsstyrelsen nu beslutat sig för innebär en kompromiss med ombyggnad av befintlig väg och en ny vägsträckning längst norrut.

Förslaget innebär fortsatt stora problem för befolkningen med den trafikintensitet råder.

I Risätra förstörs en stor sammanhängande landskapsbild genom den nya vägsträckningen.

Trafiksäkerheten blir obetydligt bättre än i dag, medan man med en byggnation på befintlig järnvägsbank får en mycket trafiksäker väg. Landskapsbilden ändras obetydligt.

För oss alla boende tror vi att det viktigaste nu är att försöka samla oss och enat gå vidare till länsstyrelse och vägverk och kräva att det nu lagda förslaget rivs upp.

Lars-Urban och andra är hjärtligt välkomna att kontakta oss i vår nya informella kontaktgrupp.

KONTAKTGRUPPEN FÖR VÄGBYGGET

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons