Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lindevall replikerar Torsten Näsholm

Annons

I en insändare i FK framför Torsten Näsholm en del funderingar/påståenden som kräver svar från oss socialdemokrater

Först idrottshallen. Den 10 juni hade kommunen inbjudit Gagnefsföreningarna till ett möte i Lindberghallen i Djurås . Vid det mötet utsågs en parlamentarisk grupp, som skulle arbeta med fritidsfrågor.

På förslag av Kerstell skulle gruppen se över placeringsort för en eventuell idrottshall.

Den 19 juni behandlade kommunstyrelsen idrottshallsbygget. På förslag av Kerstell skulle en konsult utreda placeringsorten. Ärendet skulle sedan handläggas av tekniska utskottet.

Vi socialdemokrater anser att det skulle vara fel att föregripa dessa utredningar/yttranden. Har människor fått uppdrag måste de också få redovisa dessa, innan man tar ställning i frågan. Det tillhör demokratins spelregler.

Beträffande kulturhuset (där insändaren andas viss ironi på grund av att ingen utredning behövs) ligger saken så till att kommunalrådet hyser planer på att inköpa Ica-huset i Djurås. Ytor ska sedan frigöras för att biblioteket ska få bättre och ändamålsenligare lokaler. Hur lång tid en sådan process tar och till vilken kostnad återstår att se.

Andra planer hos kommunalrådet är försäljning av Gagnefs- gården och Törnholens service- hus. Kapital ska på det viset kunna frigöras.

Och så till rubriken i insändaren "Välj rätt parti för bygden". Är det ändå inte så att bygden utgör hela kommunen och inte en enskild ort.

Vi har sedan ett flertal år tillbaka en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Finns det ekonomiskt utrymme till alltför stora löften på investeringar i framtiden? En idrottshall kräver till exempel ett driftstillskott på mellan 1,2 till 1,5 miljoner kronor årligen i kommunens budget .

När jag skriver detta erhöll jag ärendelistan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Några av punkterna: Ansökan om tilläggsanslag hemtjänst 1 137 915 kronor. Begäran om nytt ADB-system 82000 kronor.

Tilläggsanslag för personliga assistenter 1 400 000 kronor. Plus ytterligare några ärenden tillhopa cirka 200 000 kronor.

Så Torsten Näsholm, hyser du planer på att konvertera till en annan lära, så beklagar jag naturligtvis detta.

Om så inte är fallet hoppas jag du kommer på de möten, som socialdemokraterna har. Där kan vi fortsätta att debattera.

Vårt valprogram är under tryckning och kommer att delas ut under augusti .

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons