Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan är också en plats för de unga

Annons

I dagens samhälle lever många stressiga liv. De är bekymrade över hur fort tiden passerar dem samtidigt som de är oroliga över hur framtiden kommer att gestalta sig.

Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle och upplever nog ofta att det blir svårare att hitta det beständiga i tillvaron.

Vi har att tänka på arbetslivet, studier, familjen och så vidare. Stress och mycket ansvar är nog två faktorer som även sätter sina spår på det känslomässiga och andliga planet.

Det är vid sådana tillfällen kyrkan kan vara till hjälp för många. En lugn stund, eftertanke om livets egentliga värden och att känna samhörighet med andra på ett djupare plan kan också vara en sorts avslappningsprocess för många. Oftast är det äldre personer som ser fördelarna med kyrkan.

Men de yngre då? Ta konfirmationen som exempel. Alltför ofta känns kyrka och konfirmation mer som en belastning än som en möjlighet för de unga. Jag tror att konfirmandundervisningen ibland känns "torftig" för dem.

Jag känner själv till exempel där prästen ofta intar rollen som "den undervisande" och inte ger större utrymme för konfirmanderna att ställa frågor, reflektera och känna sig mer delaktiga. Tråkigt men sant.

Det påminner om att andligheten ofta behöver uppmuntran hos både barn och ungdomar, och teori behöver förenas med ännu mer praktik i undervisningen. Exempelvis hjälpa till vid altaret i kyrkan och läsa texter ur Bibeln på söndagarna, framträda i julspel och högtidligheter vid påsk, sjunga i kör och så vidare.

Kyrkan är en viktig plats där dagens tonåringar ska tas emot med en öppen famn.

Personligen anser jag att kyrkan med alla dess funktioner dessutom har mer att erbjuda ungdomar än enbart gudstjänster.

Kyrkan och samhället i sig, mellan dessa två sociala institutioner finns en bro. Exempelvis kan den kända berättelsen ur Bibeln om David och Goliat illustrera hur en människa som har stark tro kan komma att bli segraren i en ojämn kamp. Ur samhällssynvinkel kan det tolkas som att en person med självförtroende och inre styrka inte behöver känna att det finns oöverstigliga hinder i vägen till självförverkligande och så.

Kyrkan är också en plats för de unga, likväl som för de äldre, och det måste till att visas.

Endast då kan barn och ungdomar känna att andligheten också är en viktig del för ett välmående liv.

Samtidigt som det kan komma att väcka deras intresse för kyrkliga aktiviteter som vuxna.

När kyrkan satsar på ungdomar och deras välfärd bidrar den samtidigt till ett bättre samhälle att leva i för alla.

UNG ENGAGERAD

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons