Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsosamtal för äldre

Annons

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni 2007 bifölls min motion angående de äldres hälsa. Ett enigt fullmäktige beslöt att införa hälsosamtal för alla 74-åringar som metod för att bevara det friska så länge som möjligt hos äldre.

Bakgrunden är att barn har tillgång till hälsokontroll vid 4 års ålder vid BVC (barnavårdscentral) och att arbetsför befolkning i olika utformning har tillgång till hälsokontroll inom företagshälsovården. Möjligheten saknas för de äldre.

Det pågår på många håll kartläggningar av de äldres situation. I Borlänge erbjuds i år alla 75-åringar ett hembesök av en handläggare från kommunen och en arbetsterapeut från landstinget. Enligt muntlig rapport har detta projekt hittills slagit väl ut. Särskilda medel från Socialdepartementet (s k Maria Larsson-pengar) har beviljats till detta projekt som en typ av äldresatsning.

Jag föreslår att landstinget och kommuner samordnar den uppsökande och förebyggande verksamheten genom att en distriktssköterska från landstinget och en handläggare från kommunen tillsammans gör hembesök hos äldre. Genom att mötet sker i den äldres hemmiljö kan samtidigt t ex fallrisker påpekas och undanröjas och genomgång av hälsoläget och eventuell medicinlista göras. Genom att agera snabbt kan fortfarande medel sökas från Socialdepartementet.

Förslaget kommer att leda till fördjupad kunskap om de äldre vilket kommer att leda till bättre vård och omsorg den dag detta kan bli aktuellt.

Alf Nilsson, kristdemokraterna

Ledamot i landstingsfullmäktige

Ersättare i landstingsstyrelsen och i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Mellersta Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons