Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Engagera er för Dalarnas framtid!

Annons

Motivet är sjukvårdens behov av ökad samverkan för att klara framtidens sjukvård, statens behov av att rationalisera sina verksamheter (länsstyrelsen och alla de statliga verkens regionala enheter) samt ökade möjligheter för staten att ge regionerna större inflytande på frågor som påverkar tillväxt och attraktionskraft, ex infrastrukturfrågor.

I utredningen har Dalarna varit representerat av två ledamöter; Hans Andersson (v) och Peter Hultqvist (s). Utredningens förslag skall nu debatteras och remissbehandlas fram till i höst.

När nu Ansvarskommitténs förslag presenteras, vill jag bjuda in till en bred debatt i Dalarna om våra framtida utvecklingsmöjligheter.

Det känns angeläget att dalfolket nu engagerar sig i debatten om vår framtida struktur i Sverige och vad kommer detta förslag att ha för inverkan för oss som bor och verkar här?

Vad gäller frågan om vi skall gå in för nya regioner eller ej är slutligen ett beslut som fattas i riksdagen. Samtidigt framför utredningen att de inte lägger några färdiga förslag på vilka län som skall föras samman, utan man hoppas på en stark lokalt förankrad idé på vilka län som vill skapa de nya regionerna. I denna situation känner jag ett ansvar för att hävda Dalarna, så att inte vårt län ställs på sidan.

Men detta kräver engagemang i ifrån Er. Låt oss därför nu, i partier och folkrörelser, på arbetsplatser och i skolor, i kommuner, landsting och företag - ta en diskussion om hur Sverige ser ut idag.

Med tre starka regioner; Skåne, Västra Götaland och Stockholm, där hälften av landets befolkning bor och vad som blir effekten för regioner som Dalarna med 274 000 invånare. Jag vill därför uppmana alla Er att ta en bred diskussion om för och nackdelar med en ökad regional samordning

För Region Dalarnas del ser jag några frågor som kräver eftertanke och ett vidgat samtal; Hur får vi en långsiktig tillväxt i regionen?

Här måste näringslivet få goda tillväxtmöjligheter med tillgång på välutbildade arbetskraft. Genom en väl fungerande högskola skall vi klar att leverera välutbildad akademisk personal.

Vi måste också motivera en ökad tilldelning av statliga anslag för att förbättra våra vägar och järnvägar. Med vår stora turisttrafik är det rimligt att det sätter spår i fördelningen mellan landets regioner. Kanske måste vi också, som i många länder i Europa, vara beredda att själva i regionen ta ett större ansvar för finansieringsfrågorna för infrastrukturen.

Det skall vara attraktivt att bo och verka i vår bygd. Vi skall ha goda förutsättningar att behålla och locka nya människor till oss också i fortsättningen.

Vilka ökade befogenheter tänker staten (regering, riksdag) överlåta till de nya storregionerna?

Sjukvårdshuvudmännen måste diskutera om de kan erbjuda alla de specialister som modern sjukvård kräver. Behövs en ny struktur och närhet till universitetsjukhus? På vilket sätt utvecklar detta sjukvården för våra invånare?

Vad händer med statens resurser i regionen. Har statens regionalisering redan gått så långt att människorna på landsbygden måste acceptera en sämre service än människorna i de stora tillväxtområdena? Används vårt väl utbyggda bredband till att öka takten i avvecklingen av statlig service på landsbygden, trots att tekniken tillåter också det omvända arbetssättet?

Många regionkontor har flyttat från Dalarna. Vad händer i regionen om statens och EU:s resurser minskar?

Ansvarskommittén föreslår att de nya regionerna skall styras av folkvalda parlament. Där kommer det politiska inflytandet över landstingets verksamhet att finnas, men också ansvaret för tillväxt- och utvecklingsfrågor. Frågor som kan avgöras i regionerna bör flyttas ner från staten för att därmed komma närmare de människor som direkt berörs.

Vi måste diskutera hur vi kan fördjupa demokratin. Region Dalarna tar initiativ till en hearing kring Ansvarskommitténs förslag den 4 maj. Engagera er nu i frågan om Dalarnas framtid!

ANDERS AHLGREN

Anders Ahlgren (c), Gagnef, är ordförande i Region Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons