Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En bra skola öppen för alla

Annons

I en insändare i NLT den 24 maj skriver ungmoderaten Johannes Nilsson en hel del strunt om friskolor. Han säger bland annat att det är skillnad på privatskolor och friskolor. Det är fel. De så kallade friskolorna är privata utbildningar för enskilda individer, inte skolor öppna för alla.

Däremot finns det olika sorters privatskolor. Det finns ett fåtal "traditionella" privatskolor som det kostar pengar att gå på (exempelvis Lundsberg), men det finns även privatskolor som har speciell pedagogik (Montessoriskolor och liknande).

Vidare skolor som startas när den kommunala skolan lagts ner (sådan som Backbyskolan var när den fanns, sådan som den i Gubbo blir om den startas).

Det är viktigt att vi integrerar skolor med alternativ pedagogik inom ramen för den offentliga skolan. Dock har alla dessa privatskolor en hel del gemensamma problem. Bland annat så är inte privatskolor i någon form öppna för alla.

Det finns väldigt många exempel på elever som nekats plats på privatskolor, eftersom de av olika anledningar (exempelvis damp eller rörelsehinder) skulle kosta skolan för mycket. En offentlig skola kan aldrig neka en elev plats, det kan privata göra, och dom gör det om eleverna befaras bli för kostsamma.

En annan stor skillnad mellan privata och offentliga skolor är att privatskolor inte har samma krav på sig. Exempelvis så behöver man inte anställa behöriga lärare, och många privatskolor har satt detta i system eftersom det är billigare med ickebehöriga lärare. Detta är mycket allvarligt, då det mycket väl kan innebära sämre utbildning för privatskolans elever.

Privatskolor ökar i allra högsta grad segregationen i samhället. Elever som kommer från en familj med studietradition har generellt sett mycket lättare att få bra betyg, medan barn från arbetarhem i större utsträckning får sämre betyg.

När man nu, enligt borgerlig modell avskaffat närhetsprincipen på gymnasieskolorna, och i stället har riksintag, ökar segregeringen mellan elever med bra betyg och studiemotivation och elever som har det svårt i skolan.

Stockholm är här ett bra exempel. Där går de "duktigaste" eleverna med bra betyg i fräscha skolor i innerstaden, samtidigt som "problemeleverna" går i de slitna förortsskolorna.

De privata skolorna startas på de kommunala skolornas bekostnad. Eftersom den kommunala skolan måste finansiera även de privata skolorna, dräneras de på pengar. I Smedjebacken kommer exempelvis den kommunala skolans kvalité undergrävas om privatskolan i Gubbo blir verklighet.

Skolan måste få kosta pengar. Det går inte ihop med den borgerliga ekonomiska politik som förts de senaste åren (av såväl moderater som socialdemokrater) med nedskärningar inom offentlig verksamhet till förmån för skattesänkningar.

Vissa ser privatskolor som någon slags nödlösning på den offentliga skolans problem. Vi i Ung Vänster vill att man tar striden där den verkligen står, och kämpar för att kunna garantera alla en bra skola. Det är bara den offentliga skolan som kan ge alla en lika bra utbildning och garantera att undervisningen tar hänsyn till så många infallsvinkar som möjligt.

Den offentliga skolan är ett medel för att undvika segregation och skapa mötesplatser. Det finns en styrka i mångfald som de privata skolorna aldrig kan leva upp till.

LARS HANDEGARD

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons