Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dråpslag i Malungsfors

Annons

Beskedet om en beslutad nedläggning av vår Konsumbutik kom som en blixt från klar himmel.

Om varningar om dålig lönsamhet har lämnats, måste dessa ha varit synnerligen dunkla. Varken jag, eller någon annan Konsummedlem i Malungsfors har mig veterligt hört antydningar om något akut nedläggningshot.

Jag känner stor oro för den pågående centraliseringen av diverse service. Stora delar av Sverige riskerar att utarmas.

Samtidigt används landsbygden flitigt i reklamen som en

garant för goda och hälsosamma livsmedel. Konsum använder varumärket "Änglamark" för att

associera till miljövänliga produkter.

Vi Malungsforsbor lever i vår del av denna änglamark. Från änglamarken ska på något förunderligt sätt en mängd produkter, inte minst livsmedel, utvinnas fastän lönsamhetskrav och allmän centraliseringsiver samverkar för att driva befolkningen därifrån.

En levande landsbygd, eller om man så vill, en levande änglamark förutsätter att viss grundläggande service finns. Till denna grundläggande service hör en affär

inom rimligt avstånd där man kan göra sina dagliga inköp.

Frågan har också vidare

dimensioner. Som kommunpolitiker, socialnämndsordförande samt Malungs representant i en kommunpanel knuten till

äldreberedningens utredning "Senior 2005" ser jag vilket stort problem utglesningen av service egentligen innebär.

Vi politiker försöker genom

diverse planer och program, till exempel ett handikapp-politiskt program, öka tillgängligheten för alla i samhället. Vi ser också att närhet till service har stor betydelse för alla, men främst för

våra äldre medborgare.

Även i utredningsarbetet inom "Senior 2005", där förslag till en framtida äldrepolitik ska utarbetas, påpekas vilken stor inverkan servicegraden har för äldre människors levnadsvillkor. Närhet kan betyda möjlighet att längre klara ett självständigt liv, att längre kunna bo kvar i sin egen bostad samt en allmän höjning av livskvalitén.

Dessa positiva effekter borde ju alla eftersträva, kan man tycka. Mot de så kallade marknadskrafterna står vi oss emellertid ganska slätt.

Jag vet att det i dagens läge är fullständigt passé att vädja om samhällsansvar, men jag gör det ändå. Jag ber er mycket noggrant överväga kringeffekterna av en nedläggning av vår affär. Enligt min mening är det ett dråpslag.

Som Konsummedlem kräver jag mer av er än av sedvanlig

affärsdrivande verksamhet. Visserligen har tiderna förändrats, men jag kan inte godta att de

kooperativa idealen helt har försvunnit i historiens dunkel.

Konsums utmärkta med-mera kort bidrar till att styra konsumentens köp till andra delar av koncernen.

I de flesta fall används korten naturligtvis i "hembutiken", men vid resor och utflykter använder man dem gärna i andra anslutna affärer.

En nedläggning i Malungsfors, med förlust av Konsummedlemrnar som följd, torde således ge ett mycket större köpbortfall för koncernen som helhet, än den omsättning som försvinner från vår affär.

Jag tycker att köptroheten är ganska bra här i Malungsfors. Vi har en bra affär, ett rimligt sortiment med ordinarie priser och bra personal.

Går vår affär med förlust? Om inte, men ändå bedöms som olönsam, när passeras i så fall smärtgränsen?

Hur mycket vinst, i förhållande till omsättningen, kräver ni av varje enskild butik?

Har ni något principbeslut eller någon policy vad gäller minsta storlek eller omsättning för en enskild butik? Har ni gjort allt ni kan för att utveckla och bevara vår affär?

Jag, och många andra, vill att ert beslut omprövas. Vi vill få en chans att se till att vår affär får en bättre omsättning.

Kan, och vill, ni ge oss den chansen?

KURT PODGORSKI

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons