Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut ska fattas på rätt nivå

Annons

Börje Björklund har kritiserat landstingsledningen för att de anställts för många chefer och att de ger för stora förmåner till chefer. Han har ställt några frågor till personalutskottets ordförande Lars-Ove Hagberg och önskar också att företrädare för oppositionen talar om varför man inte reagerat.

För kristdemokraterna är det grundläggande att beslut fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Vi kallar det "subsidiaritetsprincipen". Fattas beslut för högt upp, till exempel att politiker lägger sig i detaljer, kan det inverka menligt på effektiviteten.

Fattas beslut för långt ner, till exempel att verksamhetschefer beslutar i frågor som får konsekvenser för hela organisationen, kan det i ett koncernperspektiv vara negativt och även rimma illa med den politiska viljan. Därför är det viktigt att beslut fattas på rätt nivå.

Rätt nivå måste vara att de som är närmast verksamheten beslutar i detaljfrågor även när det gäller personalfrågor, eftersom de har bäst förutsättningar att i enskilda fall fatta beslut medan politiker beslutar om policys, ramar och riktlinjer, som ska vara styrande och vägledande.

Landstingsstyrelsens personalutskott har inte fattat beslut om fler chefer, nya titlar eller nya förmåner. Däremot har utskottet fått information om sådant som tjänstetillsättningar, ändrade titlar, löneutveckling och nya anställningsvillkor.

Den information utskottet fått har inte varit sådan att den visat på någon direkt chefsinflation, men det har framkommit uppgifter som kommer att beaktas vid den nu aktuella genomgången av landstingets policydokument och den återkommande genomgången av landstingsstyrelsens delegationsordning. Så visst finns det reaktioner!

Självklart ska Börje Björklunds uppgifter i detta sammanhang också analyseras. Kanske även dessa uppgifter kan leda till en förändring i policydokument eller delegationsordning.

TORSTEN LARSSON

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons