Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är inte trafiksäkerhet också ett riksintresse?

Annons

Frågan är berättigad och ställdes på Vägverkets samrådsmöte i Lima.

Vägverkets nu presenterade ombyggnadsförslag gick överhuvudtaget inte att diskutera med de regeringsdirektiv, som verket varit tvunget att följa.

Allt handlar om att vägavsnittet i sin södra delsträckan passerar ett område klassat som "riksintresse" såväl vad gäller natur och kultur.

Vägavsnittet får inte flyttas utan ska följa den gamla sträckningen. Regeringens intresse för vägen överhuvudtaget väcktes olyckligtvis genom ett överklagande som gällde norra delsträckan och som byggde på andra personliga intressen. Annars hade Vägverkets första förslag varit ett faktum i dag.

Ett förslag som ur miljösynpunkt var godkänt av länsstyrelsen, som nu fegat ur och stöder regeringen.

Och då kan man fråga sig: Vad har det för betydelse för riksintresset om vägen passerar genom den södra delen med en förskjutning på 0-100 meter i sidled när den ändå måste finnas där?

Dessutom efter en redan befintlig järnvägsbank och på en så pass kort sträcka som cirka tre kilometer.

Så såg nämligen Vägverkets första förslag på södra delsträckan ut, ett förslag som på ett elegant sätt tog hänsyn till de känsliga punkterna i naturen och löste de trafiksäkerhetsfaror, som 21 gårdstillfarter på denna sträcka utgör.

Det fanns plats för lokalvägar som begränsade antalet tillfarter till riksvägen.

Hur detta ska lösas med bibehållande av den gamla sträckningen är en gåta och det senaste förslaget är därför ur trafiksäkerhetssynpunkt ett rent fiasko.

Vilket riksintresse ska vara starkast efter denna pulsåder för turistrafiken - självfallet trafiksäkerheten!

Det är inte acceptabelt att spela med människoliv på rent byråkratiska grunder.

Jag kommer att verka för att den politiska ledningen i Malungs kommun - rakt över partigränserna - tar kontakt med länsstyrelse och riksdagsledamöter.

TOM MARTINSON

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons